Ylipainolla suuri vaikutus munasarjojen monirakkulaoireyhtymää sairastavien terveyteen
Tutkimus | Naiset

Ylipainolla suuri vaikutus munasarjojen monirakkulaoireyhtymää sairastavien terveyteen

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että vaikka munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS) on myös itsenäinen riskitekijä metabolisille häiriöille, oireyhtymään liittyvä ylipaino vaikuttaa merkittävästi metabolisten häiriöiden esiintymiseen.

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä eli PCOS on lisääntymisikäisten naisten yleisin hormonaalinen häiriö, ja oireyhtymän tyypillisiin piirteisiin kuuluvat epäsäännöllinen kuukautiskierto, lisääntynyt miessukupuolihormonivaikutus ja monirakkulaiset munasarjat.

Merkittävä osa PCOS:aa sairastavista naisista on ylipainoisia tai lihavia ja oireyhtymän kanssa yhtä aikaa esiintyykin useita, ainakin osittain ylipainosta johtuvia, metabolisia häiriöitä. Lukuisista tutkimuksista huolimatta on kuitenkin ollut epäselvää, altistaako PCOS itsessään metabolisille häiriöille sekä sydän- ja verisuonisairauksille. Väitöskirjatutkimuksen päätavoitteena olikin selvittää, onko PCOS itsenäinen metabolisten ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä lisäävä tekijä.

Lääketieteen lisensiaatti Meri-Maija Ollila havaitsi väitöstutkimuksessaan, että 14 ja 31 ikävuoden välillä tapahtuva painonnousu oli yhteydessä PCOS-diagnoosiin myöhemmällä iällä. 46-vuotiaana normaalipainoisilla PCOS-naisilla ei ollut suurentunut kakkostyypin diabeteksen riski, kun taas suuri painonnousu varhaisaikuisuudessa lisäsi merkittävästi diabeteksen esiintymistä PCOS-naisilla. Sen sijaan PCOS oli yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen ylipainosta riippumatta.

Oireyhtymään liittyvät metaboliset häiriöt olivat tärkein sydämen autonomisen hermoston säätelyyn vaikuttava tekijää, kun taas PCOS itsessään ei vaikuttanut autonomisen hermoston toimintaan. PCOS:aa sairastavien naisten sydämen rakenne ja toiminta olivat samanlaiset kuin kontrolleilla. Kuitenkin suhteellisen nuoresta iästä huolimatta PCOS-naisilla esiintyi enemmän sydäninfarkteja ja kaksi kertaa enemmän sydän- ja verisuonitapahtumia kuin kontrolleilla. Sydän- ja verisuonitautitapahtumien ja PCOS:n yhteyden tarkempi tutkiminen vaatii kohortin jatkoseurantaa.

Tutkimus pohjautui Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 tutkimuksen 14-, 31- ja 46 -vuotisseurannoissa kerättyihin tietoihin.

Kuvitus: Shutterstock

Kommentoi tätä artikkelia

Tällä sivulla ei ole vielä kommentteja