Uutta tietoa PCOS:stä: teini-iän kuukautishäiriöt suurentavat riskiä
Tietoa | Naiset

Uutta tietoa PCOS:stä: teini-iän kuukautishäiriöt suurentavat riskiä

Oulun yliopiston väitöstutkimus paljastaa, että kuukautishäiriöt ja mieshormoniylimäärä murrosiässä kasvattavat munasarjojen monirakkulaoireyhtymän ja lapsettomuusongelmien riskiä.


Julkaisupäivä: 6.11.2018
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

PCOS on naisten tavallisin hormonaalinen häiriö, jota sairastaa 5–15 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista. Oireyhtymän tarkkaa syntymekanismia ei tunneta, mutta sekä perimän että ympäristötekijöiden ajatellaan vaikuttavan häiriön kehittymiseen.

Kuukautiskierron häiriöt, mieshormonien ylimäärästä johtuva liiallinen karvankasvu ja akne, sekä kaikututkimuksissa todettu munasarjojen monirakkulainen rakenne ovat tyypillisiä PCOS:n tunnusmerkkejä.

Muita enemmän lapsettomuutta

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan 16-vuotiaana esiintyvät kuukautiskierron häiriöt ja mieshormoniylimäärä olivat yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua monirakkulaiseen munasarjaoireyhtymään (PCOS) ja kärsiä lapsettomuusongelmista 26-vuotiaana.

Tiedot selviävät lääketieteen lisensiaatti Sammeli Westin väitöskirjasta, jossa tutkittiin murrosiän kuukautishäiriöiden ja kohonneiden mieshormonipitoisuuksien yhteyttä lisääntymisterveyteen ja PCOS:n kehittymiseen nuorella aikuisiällä.

Väitöskirjassa selvitettiin lisäksi PCOS:stä kärsivien ja terveiden naisten välisiä eroja hedelmällisyydessä ja lisääntymisterveydessä. Tutkimuksen mukaan PCOS-naisten lapsiluku oli pienempi verrattuna terveisiin naisiin ja he tarvitsivat merkittävästi enemmän lapsettomuushoitoja. Lihavuuden todettiin alentavan hedelmällisyyttä entisestään.

Vaikutusta myös raskausdiabetekseen

Lisäksi väitöskirjassa tarkasteltiin PCOS:n, ylipainon ja mieshormoniylimäärän merkitystä raskausdiabeteksen, diabeteksen esiasteiden ja tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä 46 ikävuoteen mennessä.

PCOS ei ollut itsenäinen riskitekijä raskausdiabeteksen kehittymiselle, kun taas ylipainon ja mieshormonien ylimäärän todettiin altistavan raskausdiabetekselle. Kohonnut diabeteksen esiasteiden ja tyypin 2 diabeteksen riski PCOS:stä kärsivillä naisilla näyttäisi johtuvan lähinnä ylipainosta, vaikka myös PCOS todettiin itsenäiseksi riskitekijäksi tyypin 2 diabeteksen kehittymiselle. Näin ollen ylipainoisille PCOS-naisille tulisi tarjota säännöllistä sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden seulontaa.

Väitöstutkimuksen tulokset perustuvat laajoihin Pohjois-Suomen syntymäkohortteihin 1966 ja 1986. Tietoja täydennettiin THL:n ylläpitämästä syntymärekisteristä ja hoitoilmoitusjärjestelmästä (HILMO) sekä Kelan lääkerekisteristä.

Lähde: Oulun yliopisto
Kuvitus: iStockphoto

Lue myös: Kuukautishäiriöitä, aknea, karvankasvua – onko outojen oireiden takana PCOS?