Mielialaongelmia, muistivaikeuksia – vaihdevuosioireiden taustalla voikin olla sairaus
Tietoa | Vaihdevuodet

Mielialaongelmia, muistivaikeuksia – vaihdevuosioireiden taustalla voikin olla sairaus

Kuumat aallot ja yöhikoilu ovat yleensä seurausta vaihdevuosiin liittyvistä hormonaalisista muutoksista, mutta joskus muiden oireiden, etenkin mielialaoireiden tai muistiongelmien, taustalla voikin piillä krooninen sairaus.

Vaihdevuosi-ikäiset naiset kokevat useita erilaisia oireita. Kuumat aallot ja yöhikoilu ovat vaihdevuosioireista tunnetuimpia. Niiden lisäksi vaihdevuosi-ikäiset naiset kokevat myös useita muita oireita. Näitä ovat esimerkiksi unettomuus, erilaiset mielialaoireet, keskittymiskyvyttömyys, muistiongelmat, seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat, kuten haluttomuus ja emättimen kuivuus sekä erilaiset kipuoireet.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Riina Kataisen tuoreessa väitöstutkimuksessa selvitettiin muun muassa iän, elintapojen, sosioekonomisten tekijöiden (koulutustaso, työssäolo ja parisuhde) sekä erilaisten pitkäaikaissairauksien yhteyttä vaihdevuosioireisiin aineistossa, jossa oli mukana 3421 naista. Iän tai ikääntymisen ja vaihdevuosioireiden yhteyttä tutkittiin sekä tässä aineistossa että 19 vuoden seurantatutkimuksessa, jossa oli mukana 65 naista.

Mieliala- ja muistioireet yhteydessä sairauksiin

Vaikka joihinkin sairauksiin liittyy hikoiluoireita ja unettomuutta, eivät ne tässä tutkimuksessa olleet juurikaan yhteydessä pitkäaikaissairauksiin. Sitä vastoin mielialaoireet sekä keskittymiskyvyn ja muistin ongelmat olivat.

− Vaihdevuosi-iässä ilmenevien kuumien aaltojen, yöhikoilun ja unettomuuden hoidoksi voidaan aloittaa hormonikorvaushoito ilman lisätutkimuksia, jos hoidolle ei ole vasta-aiheita. Muita vaihdevuosioireita kokevilla naisilla oireet voivat liittyä johonkin pitkäaikaissairauteen, mahdollisesti sellaiseenkin, jota ei ole vielä diagnosoitu, Katainen kertoo.

Mitä tulee mielialaoireisiin ja muistiongelmiin, taustalla saattaakin piillä erilaisia pitkäaikaissairauksia. Tutkimuksessa todettiin, että esimerkiksi masennusoireet olivat yhteydessä vatsan alueen sairauksiin, ihosairauksiin sekä aistinelinten sairauksiin. Ahdistusoireilla havaittiin yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin, tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin, vatsan alueen sairauksiin ja munuaisten/virtsateiden sairauksiin. Vastaavia yhteyksiä löytyi myös erilaisten pitkäaikaissairauksien ja keskittymiskyvyn sekä muistin ongelmien väliltä.

− Mikäli muita sairauksiin viittaavia oireita ei kuitenkaan ole ja mielialaoireet tai keskittymiskyvyn tai muistin ongelmat alkavat tyypillisessä vaihdevuosi-iässä, etenkin jos mukana on hikoiluoireita ja yöheräilyä, voi näidenkin oireiden hoidoksi kokeilla hormonikorvaushoitoa, Katainen toteaa.

Terveelliset elintavat ehkäisevät vaihdevuosioireita

Tutkimus vahvisti, että tupakoimattomuus, kohtuullinen alkoholin käyttö ja normaalipainoisuus olivat yhteydessä vähäisempään vaihdevuosioireiden esiintymiseen.

− Terveellisten elintapojen noudattaminen voi siis auttaa ehkäisemään vaihdevuosioireita. Myös työssäkäynnillä ja korkealla koulutustasolla oli yhteys vähäisemmäksi koettuihin vaihdevuosioireisiin. Tutkimustulokset ovat arvokkaita, sillä niiden avulla voidaan myös tunnistaa riskiryhmiä, sanoo Katainen.

Hikoiluoireet vähenevät yleensä ajan kuluessa

Kuumat aallot ja yöhikoilu vähenivät huomattavasti ajan kuluessa menopaussin eli viimeisten kuukautisten jälkeen. Unettomuus, keskittymisvaikeudet ja muistiongelmat vähenivät myös hieman. Sitä vastoin mielialaoireissa, seksuaalisuuteen liittyvissä ongelmissa ja kipuoireissa ei tapahtunut lainkaan muutoksia 65 naista käsittävässä 19 vuoden seurantatutkimuksessa.

− Kuumat aallot ja yöhikoilu ovat tyypillisimmät vaihdevuosioireet. Vaikka useat muutkin oireet yleistyvät vaihdevuosissa, on muiden oireiden taustalla usein muitakin tekijöitä kuin vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset, Katainen summaa.

Lisäksi hän huomauttaa, että vaihdevuosissa alkava emättimen limakalvojen oheneminen ja kuivuus on pysyvää. Emättimen limakalvoja voidaan onneksi hoitaa tehokkaasti ja turvallisesti paikallisesti annosteltavalla estrogeenilla.

Kuvitus: Shutterstock