Sterilointi on loppuelämän valinta
Tietoa | Naiset

Sterilointi on loppuelämän valinta

Sterilointi vähentää munasarjasyövän riskiä ja saattaa aiheuttaa vaihdevuosien aikaistumista.


Julkaisupäivä: 12.12.2019
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Milloin sterilointi on mahdollinen?

Sterilisaatio henkilön omasta pyynnöstä on mahdollinen tietyin edellytyksin, kun:

 • Henkilö on synnyttänyt kolme lasta. (Suorittavan lääkärin päätös)
 • Hänellä on yksin tai aviopuolisonsa kanssa kolme alaikäistä lasta. (Suorittavan lääkärin päätös)
 • Hän on vähintään 30-vuotias. (Suorittavan lääkärin päätös)
 • Muunlainen ehkäisy olisi vaikea toteuttaa. (Kahden lääkärin päätös)
 • Raskaus aiheuttaisi vaaran henkilön hengelle tai terveydelle. (Kahden lääkärin päätös)
 • Jos on olemassa merkittävä vakavan henkisen tai ruumiillisen sairauden periytyvyyden riski. (Valviran lupa)
 • Hänen sairautensa tai muu siihen verrattava syy rajoittaa henkilön kykyä huolehtia lapsistaan. (Valviran lupa)

Sterilointia ei saa tehdä kenenkään oman tahdon vastaisesti ja sitä hakevan on ymmärrettävä toimenpiteen merkitys. Neuvonnassa on käytävä ilmi, että

 • Toimenpidettä pidetään peruuttamattomana.
 • Potilas saattaa katua toimenpidettä.

Katumusreaktiota esiintyy herkemmin, jos potilas on nuori tai jos toimenpide tehdään abortin tai synnytyksen yhteydessä. Vastuullisen lääkärin tulisi ottaa kantaa, onko toimenpiteelle olemassa syitä, jotka puhuvat sitä vastaan.

Lisäksi on annettava tietoa seuraavista:

 • Vaihtoehtoiset ehkäisymenetelmät.
 • Tehokkuus (kuinka varma toimenpide on).
 • Miten toimenpide tehdään. 

Miten ja missä toimenpide suoritetaan?

Steriloinnissa munanjohtimien toiminta estetään niihin asetettavilla metallisilla klipseillä. Leikkaus suoritetaan nukutuksessa tähystysleikkauksena. Lääkäri suorittaa toimenpiteen sormenpaksuisilla välineillä, jotka viedään sisään vatsaan tehtyjen pienien viiltojen kautta. Sen jälkeen munanjohtimet suljetaan klipseillä tai tukitaan niin, että reitti munasarjoista kohtuonteloon estyy. 

Munasarjoihin ei kosketa. Toimenpiteen vuoksi munasolut ja siittiöt eivät voi kohdata ja hedelmöittyminen estyy.

Tähystysmenetelmällä tehty leikkaus jättää kolme pientä arpea, joista jokainen on noin sentin mittainen. Sterilointi edellyttää sairaalatasoista hoitoa ja potilas pääsee kotiin tavallisesti seuraavana päivänä.

Kuinka varma toimenpide on?

Sterilointi on oikein tehtynä ehkäisyvaihtoehdoista luotettavin, mutta ei täysin varma. Joissain tapauksissa munanjohtimet ovat kasvaneet uudelleen tai niiden ympärille asetettu metalliklipsi ei ole ollutkaan riittävän tiukasti paikallaan.

Mitä sterilisaatiota harkitsevan tulisi ottaa huomioon?

Toimenpiteen jälkeen munasolu irtoaa kuten ennenkin, ja hormonituotanto sekä kuukautiset säilyvät muuttumattomina. Leikkauksella ei ole myöskään vaikutusta seksuaalisiin toimintoihin. Hyötynä voidaan pitää, että munasarjasyövän riski pienenee steriloinnin jälkeen. On myös viitteitä siitä, että sterilisaation seurauksena vaihdevuodet alkaisivat hieman tavallista aikaisemmin. 

Tärkeä huomioitava seikka on, että toimenpidettä ei voida kumota. Katumusreaktioita esiintyy noin 6 prosentilla naisista. Nämä ovat yleisempiä nuoremmilla potilailla ja jos toimenpide tehdään abortin tai synnytyksen yhteydessä. Siksi sterilointia ei tulisi tehdä abortin, synnytyksen ja kriisitilanteiden yhteydessä.

Tiedot tarkastanut: Kristina Gemzell-Danielsson, professori ja ylilääkäri, Naistenklinikka, Karoliininen yliopistosairaala

Lähteet:

Medibas

Terveyskirjasto

Duodecim-lehti