Alzheimeria ja Lewyn kappale -tautia sairastava voi kävellä ja riehua unissaan
Tietoa | Alzheimer

Alzheimeria ja Lewyn kappale -tautia sairastava voi kävellä ja riehua unissaan

Alzheimerin taudin rinnalla voi esiintyä myös muita muistiin ja käytökseen vaikuttavia sairauksia. Yksi tällainen on Lewyn kappale -tauti.

Joka kolmannella Alzheimerin tautiin sairastuneella on todettu Lewyn kappale -taudin kaltaisia muutoksia aivoissa. Nämä muutokset todetaan joskus vasta kuoleman jälkeen.

Lewyn kappale -tautiin liittyy voimakasta oirevaihtelua: tarkkaavaisuuden häiriöitä, aggressioalttiutta ja näköhallusinaatioita ja harhaluuloja. Henkilö voi nähdä ahdistavia ja pelottavia uhkakuvia ja voi kuvitella jonkun hyökkäävän.

Lewyn kappale -tauti voi aiheuttaa yöllisiä kohtauksia ja unissakävelyä. Terve ihminen ei yleensä pysty käyttäytymään uniensa mukaisesti, esimerkiksi juoksemaan tai huutamaan mutta Lewyn kappale -potilailla tämä estomekanismi ei aina toimi, jolloin sairastuneet voivat riehua tai kävellä unissaan tai puolustautua kuviteltua hyökkääjää vastaan. Joskus unienmukainen käyttäytyminen voi olla niin rajua, että hillitsemään pyrkivä omainen on vaarassa loukkaantua.

Tautia ei aina tunnisteta

Harhaluulojen ja hallusinaatioiden vuoksi oiretta usein ryhdytään selvittämään psykiatrian kautta, vaikka tauti on neurologinen. Taudilla on paljon yhteyksiä Parkinsonin tautiin, sillä se aiheuttaa lihasjäykkyyttä ja käsien ja jalkojen vapinaa. Sairastuneen liikkuminen vaikeutuu, liikkeistä tulee hitaita ja kömpelöitä.

Tautia sairastavat ovat herkkiä keskushermostoon vaikuttaville lääkeaineille, ja tautia hoidetaankin Alzheimerin taudin lääkkeillä mutta usein pienillä annoksilla. Taudin hoitaminen on vaikeaa lääkeaineherkkyyden vuoksi, eikä parantavaa hoitoa ole.

On tärkeää seurata potilaiden hyvinvointia. He ovat alttiita kaatumisille ja haavereille. Lisäksi potilaan verenpaine voi heitellä suuresti ja aiheuttaa tajunnantason muutoksia.

Lewyn kappale -tauti alkaa 50–80 vuoden iässä eikä tautia voi ennaltaehkäistä. Alzheimerin ja Lewyn kappale -taudin yhdistelmää sairastavat ovat hyvin iäkkäitä.

Asiantuntijana artikkelissa on geriatrian erikoislääkäri Markus Halminen.
Muut lähteet: Suomen Parkinson-liitto, Suomen Muistiliitto
Kuvitus: iStockphoto

Lue myös: Epätyypillinen Alzheimerin tauti alkaa muilla oireilla
Alzheimerin ja pienten suonten taudin yhdistelmä hidastaa ajattelua