Epätyypillinen Alzheimerin tauti ei alakaan muistioireilla
Tietoa | Alzheimer

Epätyypillinen Alzheimerin tauti ei alakaan muistioireilla

Alzheimerin tauti ei aina ala muistihäiriöillä. Sen sijaan tauti voi paljastua epätyypillisemmistä oireista.

Epätyypillinen Alzheimerin tauti voi alkaa ongelmilla, jotka liittyvät näkemiseen, kirjoittamiseen tai lukemiseen. Sairastuneella voi olla vaikeuksia lukea sanomalehtiä ja hän voi käydä tarkistuttamassa näköään useita kertoja, mutta silmistä ei löydy mitään vaivaa.

Kyseessä voi olla Alzheimerin taudin tunnetuin epätyypillinen muoto: posteriorinen variantti tai posteriorinen kortikaalinen atrofia, johon liittyy erilaisia nähdyn tai avaruudellisen hahmottamisen vaikeuksia. Sairaus voi alkaa melko varhaisessakin iässä, yleensä alle 65 vuoden ikäisenä.

Posterioriseen varianttiin liittyvät muutokset näkyvät magneettikuvauksissa aivojen takaosassa. Epätyypilliset Alzheimerin taudin muodot ovat kuitenkin haasteellisia tutkittavia, sillä usein niihin tarvittaisiin myös aivojen metabolisia muutoksia näyttävä PET-tutkimus.

Kielelliset vaikeudet voivat liittyä aivojen otsa-ohimolohkorappeumiin ja Alzheimerin taudin frontaaliseen muotoon. Röntgenkuvien löydöksissä voidaan havaita hippokampuksen epäsymmetria.

Epätyypillisissä Alzheimerin taudeissa henkilön oppiminen alkaa heikentyä, mutta muistioireet tulevat vasta myöhemmin, toisin kuin tyypillisessä Alzheimerin taudissa. Sairauden etenemistä voidaan lääkehoidoilla hidastaa ja yrittää poistaa kaikki sairastuneen tilannetta pahentavat tekijät. Itsehoidolla voi vain vähän vaikuttaa näiden tautien etenemiseen.

Asiantuntijana artikkelissa on geriatrian erikoislääkäri Markus Halminen.
Muu lähde: Remes, A: Posteriorinen kortikaalinen atrofia ja muut Alzheimerin taudin epätyypilliset muodot, Duodecim 2013;129:244–50.
Kuvitus: iStockphoto