Vahvojen kipulääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtuman riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla
Tietoa | Alzheimer

Vahvojen kipulääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtuman riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla

Alzheimerin tautia sairastavilla, jotka käyttävät vahvoja kipulääkkeitä, opioideja, on kaksinkertainen lonkkamurtuman riski verrattuna ei-käyttäjiin.


Julkaisupäivä: 28.11.2018
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa huomattiin lisäksi, että riski oli suurimmillaan kahden ensimmäisen käyttökuukauden aikana. Tulokset julkaistiin PAIN-lehdessä.

Lonkkamurtuman riski kasvoi opioidien vahvuuden mukaan. Heikkojen opioidien kuten kodeiinin ja tramadolin käyttöön ei liittynyt kohonnutta riskiä lonkkamurtumiin. Sen sijaan keskivahvan opioidin, buprenorfiinin käyttäjillä riski oli kaksinkertainen ja vahvojen opioidien kuten oksikodonin ja fentanyylin käyttäjillä lähes kolminkertainen.

Opioideja käytetään voimakkaiden kiputilojen hoitoon, jos muilla lääkkeillä ei saada riittävää apua kipuun. Opioidit vaikuttavat keskushermostoon. Ne voivat siten heikentää tarkkavaisuutta ja aiheuttaa väsymystä, joka on voimakkainta hoidon alussa. Opioidien tiedetään lisäävän kaatumisen riskiä ja osa kaatumisista puolestaan johtaa murtumiin iäkkäällä henkilöillä.

Tutkimus perustuu Itä-Suomen yliopiston valtakunnalliseen rekisteripohjaiseen MEDALZ-tutkimukseen, jossa seurataan kotona asuvia Alzheimerin tautiin sairastuneita suomalaisia. Tutkimusaineistoon kuului 23 100 Alzheimerin tautiin vuosina 2010–2011 sairastunutta henkilöä, joista tunnistettiin opioidin käytön aloittajat ja poimittiin heille opioidia käyttämättömät vertailuhenkilöt.

Kuvitus: Shutterstock