sairaalasänky
Tutkimus | Alzheimer

Epilepsialääkkeet yhteydessä korkeampaan keuhkokuumeriskiin Alzheimer-potilailla

Tuore yliopistotutkimus paljastaa, että Alzheimerin tautia sairastavilla, jotka käyttävät epilepsialääkeryhmän lääkkeitä, on noin kaksinkertainen keuhkokuumeen riski verrattuna ei-käyttäjiin.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta ilmeni, että keuhkokuumeen riski oli suurimmillaan käytön alussa, mutta säilyi pitkäaikaiskäytössäkin ei-käyttäjiä korkeammalla tasolla.

Hyvin harvalla, alle 10 prosentilla epilepsialääkkeiden käyttäjistä oli diagnosoitu epilepsia, joten monet todennäköisesti käyttivät epilepsialääkkeitä muihin käyttöaiheisiin, esimerkiksi hermoperäiseen kipuun tai dementiaan liittyviin käytösoireisiin. Osalla epilepsialääkkeistä on sedatiivisia eli väsyttäviä vaikutuksia, ja tämä saattaa selittää niiden käyttöön liittyvää keuhkokuumeen riskiä.

Yksittäisistä lääkeaineista fenytoiinin, karbamatsepiinin, valproaatin sekä pregabaliinin käyttöön liittyi kohonnut keuhkokuumeen riski. Aiemmassa nuorten aikuisten tutkimuksessa yhteyttä keuhkokuumeeseen ei löydetty.

Alzheimerin tautia sairastavilla on suurempi todennäköisyys sairastua keuhkokuumeeseen ja heillä myös siihen liittyvä kuolleisuus on suurempi kuin tautia sairastamattomilla. Tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, dosentti Heidi Taipale toteaa tiedotteessa, että sen vuoksi onkin tärkeää arvioida käytön hyötyjä ja haittoja tarkkaan, erityisesti muuhun kuin epilepsian hoitoon.

Tutkimus perustuu Itä-Suomen yliopiston valtakunnalliseen rekisteripohjaiseen MEDALZ-tutkimukseen, jossa seurataan kotona asuvia Alzheimerin tautiin sairastuneita suomalaisia. Tässä tutkimuksessa aineiston 70 718 Alzheimerin tautia sairastavasta henkilöstä tutkittiin niitä 5 769 henkilöä, jotka aloittivat epilepsialääkkeiden käytön, sekä näitä lääkkeitä käyttämättömiä vertailuhenkilöitä.

Tutkimus on julkaistu Journal of Alzheimer’s disease -lehdessä.

Kuvitus: Shutterstock

Kommentoi tätä artikkelia

Tällä sivulla ei ole vielä kommentteja