Verenpaineen nousun taustalla voi olla harvinainen suolahormonin liikatuotto
Tietoa | Verenpaine

Verenpaineen nousun taustalla voi olla harvinainen suolahormonin liikatuotto

Suolahormonin liikaerityksen taustalta löytyy usein lisämunuaisen kuorikerroksen liikakasvu tai hyvänlaatuinen rauhaskasvain.


Julkaisupäivä: 21.8.2019
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Aldosteroni eli suolahormoni: Lisämunuaisten tuottaman hormonin pääasiallinen tehtävä on säädellä elimistön suola- ja nestetasapainoa. Tämä tapahtuu säätämällä munuaisten natriumin, kaliumin ja vedyn eritystä, jolla voi olla vaikutusta myös verenpaineeseen. Aldosteroni on siten tärkeä hormoni verenpaineen hallinnassa.

Mitä hyperaldosteronismilla tarkoitetaan?

Hyperaldosteronismilla tarkoitetaan aldosteronin eli suolahormonin liikatuotantoa. Liikatuotannon seurauksena veren natriumtaso kohoaa ja kaliumtaso laskee. Nämä muutokset johtavat veren nestepitoisuuden kasvuun, jonka seurauksena verenpaine kohoaa. Verenpainesairauden taustalta on yhä useammin havaittu myös muutos suolahormonin erityksessä, mutta tutkijat uskovat, että havainto voi johtua myös diagnostiikkamenetelmien kehittymisestä.

Liikaerityksen taustalla monia tekijöitä

Sairaus luokitellaan syntytekijöidensä perusteella joko primääriseksi tai sekundaariseksi. Primäärisillä syillä tarkoitetaan, että sairaus on lähtöisin lisämunuaisista johtuvista tekijöistä. Syy on tällöin lisämunuaisen kuorikerroksen liikakasvussa tai seurausta hyvänlaatuisesta kasvaimesta (Connin oireyhtymä).  Sekundaarisessa ilmenemismuodossa liikatuotannon syy johtuu muusta elimistön viasta, kuten maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoiminnasta. Suolahormonin liikaerityksen taustalla on useimmiten primäärinen tekijä.

Sairaus voi olla oireeton

Suolahormonin liikaerityksen seuraukset voivat ilmetä päänsärkynä, korkeana verenpaineena, alentuneena veren kaliumtasona, janona, väsymyksenä, tihentyneenä virtsaamisena tai heikentyneenä lihasvoimana. Kohonnut verenpaine tai alentunut kaliumtaso eivät välttämättä aiheuta mitään oireita ja sairaus havaitaan joskus vasta laboratoriolöydösten kautta.

Sairauden mahdollisuus seulotaan kaikilta verenpainetautiin sairastuneilta. Yksinkertaisimmillaan tämä tapahtuu seerumin kaliumtason mittauksella, mikä normaalisuolaista ruokavaliota noudattavalla sairastuneella voi ylittää 4 mmol/l. Alhainen kaliumtaso tai muusta syystä syntyvä sairausepäily edellyttää lisätutkimuksia ja potilas ohjataan tarvittaessa erikoissairaanhoitoon jatkotoimia varten. 

Suolahormonin liikaerityksen hoitokeinot

Hoitotavan valinta riippuu sairauden aiheuttajasta. Rauhaskasvaimen aiheuttama liikaeritys hoidetaan tavanomaisesti tähystysleikkauksessa poistamalla koko lisämunuainen. Tämä yleensä riittää normalisoimaan suolahormonin erityksen ja korjaa kaliumtasapainon useimmilta potilailla ja verenpaineen noin joka toiselta. Liikaerityksen ollessa molemminpuolista sairautta hoidetaan elinikäisellä lääkityksellä (spironolaktoni), jonka vaikutus on suolahormonille vastakkainen. Lääkehoitoa voidaan harkita myös leikkausta odottaville, sekä niille potilaille joille leikkaus ei ole mahdollinen.

Sydän- ja valtimotautien riskitekijöiden (ylipaino, verensokeri, rasva-arvot) seuraaminen ja hoitaminen on sairastuneille tärkeää ja voi vaatia elintapojen muuttamista.

Sairauden hoito parantaa elämänlaatua

Ennuste on hyvä. Noin puolella potilaista verenpaine saadaan laskemaan ja vain kaksi prosenttia kasvaimista on pahanlaatuisia. Hoitamattomana sairaus altistaa sydäninfarktille, alaraajojen valtimotukoksille ja aivohalvaukselle jopa suuremmassa määrin kuin ”tavanomainen” verenpainetauti.

Lähteet:

Medibas

Terveyskirjasto

Suomen Endokrinologiyhdistys ry