sairaushistoria

Tuhannet työikäiset saavat infarktin tai sepelvaltimokohtauksen

Sydän- ja verisuonitaudit ovat syövän ohella yleisimpiä kansansairauksia. Miesten osuus kohtauksista oli yli puolet. 


Päivityspäivä: 26.9.2018
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Vuonna 2012 sydäninfarkti- ja sepelvaltimotautikohtauksia oli kaikissa ikäluokissa yhteensä 21 769.  Sairauksiin kuolleisuus on kuitenkin vähentynyt. Tähän on vaikuttanut ennaltaehkäisy, jota on tehty onnistuneesti elintapaohjauksena julkisessa terveydenhuollossa.  

Työikäisillä suomalaisilla infarkti- ja sepelvaltimotautikohtauksia on vuosittain noin 4 000, joista miesten osuus oli neljä viidennestä. Alueelliset erot sydän- ja verisuonitautisairastavuudessa ja kuolleisuudessa ovat Suomessa suuret. 

Sosioekonomiset erot näkyvät sydän- ja verisuonitautitilastoissa. Pienempien tulojen ryhmissä on suurempi riski sairastua ja kuolla sydän- ja verisuonitauteihin.

Yleisimpiin sydän- ja verisuonisairauksiin kuuluvat kohonnut verenpaine, rytmihäiriöt, sepelvaltimotauti, aivoverenkiertohäiriöt ja sydämen vajaatoiminta.

Asiantuntija: Peter Holmström, sisätautien ja päivystyslääketieteen erikoislääkäri, ensihoidon erityispätevyys
Toimittaja: Lotta Laine
Kuvitus: iStockphoto