Ensihoidon lääkäri auttaa arjessa – millainen on tavallinen työpäivä?

Ensihoidon lääkäri auttaa arjessa – millainen on tavallinen työpäivä?

Peter Holmström työskentelee lääkäriambulanssissa ja lääkärihelikopterissa. Selvitimme, millaista hänen työnsä on.

Kuka? Peter Holmström, LL, sisätautien ja päivystyslääketieteen erikoislääkäri, ensihoidon erityispätevyys
Erityisen kiinnostuksen kohteet: Päivystyslääketiede, ensihoito, sydänsairaudet

1. Missä työskentelet?

Helsingin lääkäriyksikössä (”Lääkäriambulanssi”) sekä Finnhems 10/Vantaa eli Vantaan lääkärihelikopterissa, joka on entinen ”MediHeli. 

2. Minkälainen työpäiväsi on?

Monimuotoinen, arkena klo 8.00–16,00, päivystäessä klo 8.00–9.00 (25 tuntia). 

Työyhteisössä tiimijäseninä ovat muut ensihoitolääkärit, operatiivisella tehtävällä eli ”keikalla” lääkäriyksikön ensihoitajapari ja arkisin usein sairaanhoitaja sekä kohteeseen hälytetyt muut ensihoitajat ja pelastajat.

Kopterissa lentäjä ja helikopteriensihoidon pelastaja sekä kohteeseen hälytetyt ensihoitajat ja pelastajat –  ja joskus muut viranomaiset kuten poliisipartio.

Arkena sairaalassa on tiiminä päivystyksen hoitajat ja päivystävät lääkärit sekä laboratorio- ja röntgenhoitajat sekä tukihenkilöstö. 

 3. Mikä on työskentelyalueesi?

Helsingissä Helsingin alue, kopterissa Helsingin ulkopuoliset alueet HUS-alueella sekä koko saaristo, rajana Turun ja Tampereen kopterin alueet.

4. Kauanko olet tehnyt työtä ensihoidon parissa?

Vuodesta 1990.

5. Mikä työssäsi viehättää?

Työyhteisö ja vapaus. Myös jännittävät ja erikoiset tilanteet, tavallista lääkärintyötä laajempi kirjo kokemuksia sekä yhteistyökumppaneita.

6. Onko työssä haittapuolia?

Paljon yö- ja pyhäpäivätöitä, toisaalta saa myös arkivapaita.

7. Mitkä ovat tärkeitä taitoja työssäsi?

Yhteistyön osaaminen, päätösten tekeminen, sekä teorian että käytännön toimenpiteiden osaaminen.

8. Mikä päivystystilanteessa on ensisijaisen tärkeää?

Terveen järjen käyttö ja toimiminen.

9. Kohtaat työssäsi sairauksien koko kirjon, ovatko jotkut tehtävät kuitenkin yleisempiä kun toiset?

Tavallisten ihmisten tavalliset oireet, jotka voivat olla vaarallisen sairauden merkkejä ja vaativat välitöntä arviota, kuten rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, pahalta kuulostava loukkaantuminen tai vamman uhka.

Toimittaja: Lotta Laine
Kuvitus: iStockphoto