Rintasyövän lääkehoito vaikuttaa tarkasti
Tietoa | Rintasyöpä

Rintasyövän lääkehoito vaikuttaa tarkasti

Monet uudet syöpälääkkeet ovat niin sanottuja täsmälääkkeitä, jotka vaikuttavat tarkasti johonkin tiettyyn proteiiniin tai molekyyliin.

Viimeisimpien vuosien aikana on kehitetty muun muassa syöpäsolujen biologiaan perustuvia lääkeaineita ja immunologisia lääkkeitä. 

Täsmälääkkeet eli biologiset lääkkeet

Biologiset lääkkeet ovat kohdennettua lääkehoitoa syöpää vastaan. Niiden käyttö yleistyy koko ajan. Täsmälääkehoitoa annetaan yleensä yhdessä solunsalpaajien tai hormonaalisen syöpälääkityksen kanssa.

Täsmälääkkeitä käytetään muun muassa rintasyövän, imukudossyövän ja suolistosyövän hoidossa. Ne eivät kuitenkaan sovi kaikkien syöpien hoitoon.  

Hormonihoito

Joissakin syövissä syöpäsolut käyttävät kasvussaan hyväkseen elimistön omia hormoneja. Syövän hormonaalisella hoidolla pyritään estämään kyseiselle syövälle elintärkeän hormonin tuotanto ja vaikutukset elimistössä.

Hormonihoito on syövän täsmälääkehoitoa. Hormonaalista syövän hoitoa käytetään rintasyövän lisäksi myös eturauhassyövän, kilpirauhassyövän ja kohdunrungon syövän hoidossa. Hormonit ovat vahvasti läsnä edellä mainittujen elinten normaalissa kasvussa ja kehityksessä.

Hormonaaliset hoidot suunnitellaan aina yksilöllisesti. Niiden vaikutukset eri ihmisillä ovat hyvin erilaisia. Hormonihoito vaikuttaa ihmisen sukupuolihormonitasoihin, ja se voi aiheuttaa kokonaisvaltaisia oireita.

Esimerkiksi lääkkeet, jotka estävät estrogeenin vaikutuksen, aiheuttavat naissukupuolihormonin puutteesta johtuvia vaihdevuosioireita. Oireita voidaan kuitenkin helpottaa.

Hormonihoitoja siedetään solunsalpaajahoitoihin verrattuna hyvin. Hormonaalinen hoito kestää yleensä vuosia. Se voi joskus jatkua potilaan koko loppuelämän.

Immunologiset syöpähoidot

Immunoterapia eli immunologinen syöpähoito on joukko erilaisia syövän hoidon menetelmiä, joissa syöpäsolut pyritään tuhoamaan vaikuttamalla eri tavoin elimistön omaan puolustusjärjestelmään.

Immunoterapiassa pyritään tehostamaan kehon immuunijärjestelmää ja sitä kautta saamaan kehon oma immuunipuolustusjärjestelmä hyökkäämään syöpäsoluja vastaan. Immunoterapiassa potilaalle voidaan myös antaa aineita tai soluja, jotka tuhoavat syöpäsoluja.

Vasta-ainehoidot

Vasta-aineita on viime vuosikymmeninä tutkittu aktiivisesti. Ne vaikuttavat syövän hoidossa monin tavoin.

Syöpäkudosta kohtaan kehitetyt vasta-aineet voivat sitoutua syöpäkudoksen pinnalla oleviin merkkiaineisiin (antigeeneihin). Näin vasta-aineet ikään kuin merkitsevät syöpäsolut immuunipuolustusjärjestelmän soluja varten tuhottavaksi tai käynnistävät solun itsetuhon.

Vasta-aineet voivat estää erilaisten syövän kasvua edistävien kasvutekijöiden vaikutusta. Vasta-aineiden avulla voidaan myös kuljettaa syöpäsoluun syöpää tappavia aineita (solunsalpaajia tai säteileviä molekyylejä), jolloin haitat terveisiin soluihin ovat vähäisempiä. Monet vasta-ainehoidot ovat varsin hyvin siedettyjä. Tavallisimpina haittavaikutuksina esiintyy kuumeilua, vilunväristyksiä ja ihottumaa.

HER2-positiivisissa rintasyövissä, joita on noin viidesosa kaikista, on todettavissa taudin aggressiivisuutta ja leviämistaipumusta lisäävä HER2-geenimonistuma. HER2-vasta-aineen eli trastutsumabin liittäminen solunsalpaajahoitoon pienentää merkittävästi taudin uusimisriskiä.

Trastutsumabi aloitetaan solunsalpaajahoidon yhteydessä ja toteutetaan sekin useimmiten kolmen viikon välein. Trastutsumabihoidon optimaalista kokonaispituutta ei tiedetä. Useimmiten trastutsumabia jatketaan solunsalpaajahoidon päätyttyäkin yhteensä vuoden hoitojakson verran.

Melko harvinaisten sydänhaittojen varalta pitkän trastutsumabihoidon aikana seurataan sydämen toimintaa isotooppikuvauksin tai ultraäänitutkimuksella.

Interferonihoidot

Interferonit ovat hormonien tapaan vaikuttavia valkuaisaineita. Elimistön omat solut tuottavat interferonia. Sitä käytetään joidenkin syöpien hoidossa joko yksin tai yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa.

Interferonihoidossa käytetty lääke annetaan yleisimmin pistoksena ihon alle tai lihakseen. Hoitoaika on tavallisesti kuukausia, jopa vuosia. Potilas voi itse pistää interferonin.

Interferonihoitoja käytetään esimerkiksi lymfooman ja melanooman hoidossa. Interferoni on syövän immunologista hoitoa, jossa syöpäsoluja pyritään tuhoamaan vaikuttamalla elimistön omaan puolustusmekanismiin.

Interferonihoidon aiheuttamia haittavaikutuksia ovat flunssan kaltaiset oireet ja kuume. Haittavaikutusten kirjo vaihtelee ja on yksilöllistä.

Toimittaja: Lotta Laine
Lähteet: Terveyskirjasto  ja Kaikki syövästä
Kuvitus: iStockphoto