Rintasyövän ennuste on yleensä hyvä – yksilöllisiä eroja kuitenkin on
Tietoa | Rintasyöpä

Rintasyövän ennuste on yleensä hyvä – yksilöllisiä eroja kuitenkin on

Rintasyövällä on yleensä hyvä ennuste ja pienikokoisen kasvaimen uusimisriski on pieni. Yksittäisen potilaan ennustetta ei kuitenkaan voida määrittää tarkasti.

Rintasyövän seuranta alkaa, kun hoidot on aloitettu. Usein ensimmäinen seurantakäynti on noin kolme kuukautta hoidon päättymisestä. Tällöin todetaan hoitoihin liittyvät haittavaikutukset, mikäli niitä on ilmennyt ja pyritään löytää keinoja lievittää niitä.

Yleensä seurantakäyntejä on kerran vuodessa, mutta jos tähän ei ole tarvetta, voi seurannassa käydä harvemminkin.

Ennuste on parantunut viime vuosina

Rintasyövän ennuste on yleisesti ottaen hyvä ja parantunut viime vuosina. Yksittäisen rintasyöpäpotilaan ennustetta ei kuitenkaan voi määrittää tarkasti. Syövän uusiutumisen riskiä voidaan arvioida ennustetekijöiden avulla.

Tärkein uusiutumista ennustava tekijä on kainalon imusolmukkeet ja se, löytyykö niistä syöpäsoluja. Muita uusiutumisen riskiä suurentavia tekijöitä ovat kasvaimen suuri koko, hormonireseptorien puuttuminen, syöpäsolujen huono erilaistumisaste ja niiden suuri jakautumisnopeus sekä potilaan nuori ikä.

Uusiutumisen todennäköisyys on pieni, jos kasvain on alle yhden senttimetrin mittainen, hormoniriippuvainen, eikä imusolmukkeissa ole syöpää.

Kun syöpä uusien tutkimusten ansiosta todetaan aiempaa aikaisemmin ja hoitomenetelmät kehittyvät. Tällä hetkellä lähes 90 prosenttia rintasyöpäpotilaista on elossa viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta. Suuri osa parantuu kokonaan.

Siinä tapauksessa, jos rintasyöpä on lähettänyt etäpesäkkeitä muualle kuin paikallisesti, sitä ei pystytä parantamaan.

Seulonta on hyvä tapa havaita syöpä ajoissa

Rintasyöpäseulonnassa käyminen on yksi keino ennaltaehkäistä rintasyöpää. Kun syöpä havaitaan ajoissa, sen hoitaminen on helpompaa.

50–69-vuotiaat naiset saavat kutsun rintasyöpäseulontaan Suomessa kahden vuoden välein. Lähes 90 prosenttia kutsun saaneista noudattaa sitä.


Rntasyövän seulonnassa käytetään mammografiaa, joka vähentää väestön kuolleisuutta rintasyöpään. On kuitenkin vaikea erottaa toisistaan seulonnan ja hoidon itsenäisiä vaikutuksia, joiden on arvioitu olevan suunnilleen yhtä suuret. Rintaimplantti ei ole este mammografialle.

Imetyksen on todettu pienentävän jonkin verran imettävän äidin rintasyöpäriskiä. Mitä pidempään imetys jatkuu, sen paremman suojan se tarjoaa.

Myös synnyttäminen pienentää naisten riskiä sairastua rintasyöpään. Mitä nuorempana ja mitä useampia lapsia saa, sitä paremman suojan synnyttäminen tarjoaa.

Läpi iän jatkuneet terveelliset elämäntavat ovat yksi tärkeä tekijä rintasyövän ehkäisyssä. Näihin kuuluvat ruokavalio, liikunta ja painonhallinta.

Toimittaja: Lotta Laine

Lähde: Terveyskirjasto, Kaikki syövästä ja Ilman syöpää
Kuvitus: iStockphoto