NYHA-arviointi kertoo toimintakyvyn tason

NYHA-arviointi kertoo toimintakyvyn tason

Nyha-luokkia käytetään sydän- ja verisuonisairauksien vaikeusasteen arvioinnissa.


Päivityspäivä: 26.9.2018
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Nyha-luokkien avulla kartoitetaan sydämen vajatoimintaa sairastavan oireita suhteessa tyypillisiin arkipäivän toimintoihin ja ponnistuksiin. Asteikko on hyödyllinen myös kliinisen rasituskokeen tulosta arvioitaessa. Siinä lääkäri arvioi oireita aiheuttavan kuormitustason suhteessa päivittäisiin fyysisiin ponnisteluihin. Luokitus soveltuu kaikille ikäryhmille.

Luokitus on neliluokkainen ja arviointi tehdään haastattelemalla. Haastattelija arvioi potilaan toimintakyvyn neliportaisella asteikolle I-IV. IV on suurin toimintakyvyn rajoitus.

NYHA I: Suorituskyky ei ole merkittävästi heikentynyt. Tavallisessa arkiliikunnassa ei ilmene hengenahdistusta tai väsymystä.

NYHA II: Suorituskyky on rajoittunut, ja tavanomainen arkiliikunta sekä rasitus aiheuttavat hengenahdistusta ja väsymystä.

NYHA III: Suorituskyky on rajoittunut merkittävästi. Tavallista vähäisempi liikunta aiheuttaa hengenahdistusta ja väsymystä.

NYHA IV: Kaikki fyysinen aktiviteetti aiheuttaa oireita. Oireita voi olla myös levossa.

Seuraa oireitasi ja keskustele hoitohenkilökunnan kanssa.

Nyha-luokat perustuvat New Yorkin Sydänjärjestön sydämen vajaapotilaiden luokitukseen suorituskyvyn arvioinnista.