siedätyshoito

Siedätyksestä apu allergiaan? Näin siedätyshoito toimii

Siedätyshoito annetaan yleensä pistoksina tai tabletteina, ja pitkällä aikavälillä se vähentää allergiaoireiden esiintymistä. Hoitoon tulee sitoutua pitkäksi ajaksi, sillä se kestää kolmesta viiteen vuoteen.

Spesifinen immunoterapia eli siedätyshoito perustuu mekanismiin, jossa kontrolloidulla, toistuvalla kontaktilla allergiaa aiheuttavaan aineeseen (allergeeni) vähennetään yliherkkyyttä. Se on ainoa hoito, joka suoraan kohdistuu allergian aiheuttaviin sairausprosesseihin.

Miten pistossiedätys toimii?

Vielä ei tunneta tarkalleen, miksi yliherkkyys allergeenille vähenee. Se kuitenkin tiedetään, että toistuva pistäminen, eli injektio allergisoivaa ainetta saa aikaan myönteisen immuunivasteen muutoksen.

Potilas saa niin kutsutun immunologisen toleranssin, eli immuunijärjestelmä ei enää reagoi allergian aiheuttaneeseen aineeseen.

Ketkä erityisesti hyötyvät immunoterapiasta?

Tähän mennessä on saatu erityisen hyviä tuloksia pistiäis-, siitepöly- ja pölypunkkiallergioihin. Eläinallergiaa voidaan hoitaa yksityisessä terveydenhuollossa.

Immunoterapian "ihannepotilas" on nuori siitepölyallergikko, joka on allerginen vain tietylle aineelle. Parasta on, jos ajanjakso, jolloin allergeeniannosta suurennetaan viikosta toiseen, ajoittuu siitepölykauden ulkopuolelle.

Sen sijaan pölypunkkiallergiassa, jota esiintyy ympäri vuoden, joudutaan antamaan pistoksia allergiaoireiden aikana. Siksi hoidon sivuvaikutuksia on yleisesti vaikeampi valvoa.

Sopiiko siedätys kaikille?

Pikkulapset ja yli 45-vuotiaat hoidetaan pistoksilla vain poikkeustapauksissa. Vanhemmilla potilailla, joilla taudinkulku on jo pidemmällä, immunologiset olosuhteet ovat usein jo niin vakiintuneet, että niihin on vaikeampi vaikuttaa. Se heikentää siedätyshoidon onnistumista.

Toki, jos joku tulee allergiseksi vasta täytettyään 45 vuotta, immunoterapia saattaa hyvinkin onnistua. Vaikeassa pistiäisallergiassa ei ole yläikärajaa siedätyshoitoon.

Sen sijaan tärkeä kysymys on, voiko potilaalle antaa hätätilanteessa adrenaliinia. Koska immunoterapiassa käytetään juuri sitä ainetta, jolle potilas on allerginen, potilas voi harvinaisissa tapauksissa saada allergiaoireita.

Sopimaton annos (sekaannus, väärä injektio) voi jopa aiheuttaa anafylaktisen sokin, joka lääkärin on hoidettava adrenaliinipistoksella. Tiettyjen sydän- ja verisuonisairauksien yhteydessä tämä ei ole mahdollista.

Allergiaoireet kiusaavat monia.

Miten siedätyshoito toteutetaan?

Siedätyshoitoarvioon voi hakeutua lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta. Hoitoa saa myös useilla yksityisillä lääkäriasemilla. Esimerkiksi eläinallergioihin ei saa lähetettä julkisesta terveydenhuollosta, vaan siedätys tehdään yksityisellä lääkäriasemalla ja maksetaan itse.

Pistoshoito toteutetaan terveydenhuollon yksikössä. Pistokset annetaan olkavarteen ihon alle aluksi viikon kahden välein 7–15 viikon ajan ja sen jälkeen noin 4–8 viikon välein.

Tablettimuotoinen hoito tapahtuu pääasiassa kotona. Ensimmäinen tabletti otetaan terveydenhuollon yksikössä, muuten tabletti otetaan kotona päivittäin.

Koivuallergiaan on saatavilla myös liuoshoitoa, joka vaatii lääkärin kirjoittaman erityislupahakemuksen ja B-lausunnon. Koivuallergian hoitoon tarkoitettu liuos on otettava kausiluontoisesti tammi–toukokuun aikana.

Täytyykö hoitoon valmistautua?

Yksittäiseen hoitokäyntiin ei tarvitse valmistautua, mutta koska kyse on pitkäaikaisesta hoidosta monine lääkärikäynteineen, positiivinen asenne ja halu käydä hoidoissa alusta loppuun ovat tärkeitä.

Pistokset on ensisijaisesti otettava silloin, kun oireita ei ole, esimerkiksi kukinta-ajan ulkopuolella. Potilaan ei tulisi myöskään rasittaa itseään fyysisesti pistämispäivänä. Lisäksi kehotetaan olemaan saunomatta ja käyttämättä runsaasti alkoholia.

Potilaalla ei saa olla akuuttia infektiota, eikä hän saa ottaa muita rokotteita viikkoa ennen siedätyshoitopistosta tai viikko sen jälkeen.

Häviävätkö oireet siedätyksellä kokonaan?

Ihanteellisissa olosuhteissa (aiemmin mainitun mukaisesti herkkyys vain yhdelle allergeenille) pistossiedätyshoidon onnistumisprosentti on yli 90 prosenttia. Kun allergioita on useita (esimerkiksi siitepöly- ja eläin- tai punkkiallergia) haluttu vaikutus saavutetaan 70–80 prosentissa tapauksista.

Pistossiedätyshoidolla saavutetaan yleensä huomattava parannus allergiaan tai oireet voivat jopa hävitä kokonaan. Allergiaan on geneettinen taipumus, joten sitä ei pystytä tällä hetkellä parantamaan lopullisesti millään hoitomenetelmällä, ei edes pistossiedätyshoidolla.

Pistoshoidon onnistumisen edellytys on, että pistoksia otetaan säännöllisesti vähintään kolmen vuoden ajan. Teho on yksilöllinen, mutta jotkut saavat hoidosta apua jo ensimmäisenä vuotena.

Joissain tapauksissa oireet voivat myöhemmin palata, jolloin siedätys täytyy uusia.

Mitä sivuvaikutuksia siedätyksestä voi tulla?

  • Paikallinen ihotulehdus kohtaan, johon pistos annettiin, mutta se koetaan harvemmin haitalliseksi.
  • Voimakas paikallinen ihoreaktio kohtaan, johon pistos annettiin. Aiheuttaa turvotusta tai kutinaa enintään 48 tunnin ajan pistoksen antamisesta. Nämä sivuvaikutukset voidaan hoitaa allergialääkkeillä (antihistamiinilla).
  • Yleinen uupumus pistospäivänä immuunijärjestelmän kuormittumisen takia.
  • Ihottuma, astma tai sokki (systeeminen reaktio) on erittäin harvinainen.

Kaikki potilaat pidetään tarkkailtavina jonkin aikaa (vähintään 30 minuuttia) pistoksen antamisen jälkeen, joten voimakkaiden sivuvaikutusten ilmetessä ryhdytään välittömästi toimiin. Vaikeissa systeemisissä reaktioissa harkitaan tapauskohtaisesti, pitääkö siedätyshoito keskeyttää.

Kirjoittaja: Christof Ebner, professori
Päivittäjä: Reidar Grönneberg, allergia- ja keuhkosairauksien dosentti, keuhkoklinikan ylilääkäri ja erikoislääkäri, Karoliininen yliopistosairaala
Muut lähteet: Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry, Käypä hoito -suositus, Terveyskirjasto
Toimittanut: Maaret Tiensuu
Kuvat: iStockphoto

Lue myös:

Näin allergia syntyy
Oletko perinyt taipumuksen allergiaan?
Koivuallergia kiusaa: "Aivastan kahdeksan sekunnin välein"
Allerginen nuha ja muu yliherkkyysnuha