Asiantuntijapaneeli linjaa: Ahdas olkapää ei parane leikkauksella

Asiantuntijapaneeli linjaa: Ahdas olkapää ei parane leikkauksella

Laajasti käytössä olevasta olkapään avarrusleikkauksesta on yhtä paljon hyötyä kuin lumeesta, selviää kansainvälisen asiantuntijapaneelin uudesta suosituksesta.

Olkalisäkkeen alainen kipuoireyhtymä – josta aikaisemmin käytettiin nimityksiä olkapään pinneoire tai ahdas olkapää – on yleisin olkakivun muoto. Vaivaa on pitkän aikaa hoidettu kirurgisesti niin kutsutulla olkapään avarrusleikkauksella.

Leikkaushoidon hyödyllisyyttä ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan aiheesta tehdyissä tutkimuksissa, ja vastikään julkaistu systemaattinen katsaus ja meta-analyysi osoittavat, ettei avarrusleikkauksesta ole hyötyä olkalisäkkeen alaisesta kivusta kärsiville potilaille. Vaivan pitkän aikavälin ennuste on useimmiten hyvä eikä leikkaus tuo hyötyä kuntoutukseen nähden.

– Näiden tutkimustulosten perusteella kansainvälinen asiantuntijapaneeli on nyt julkaissut The British Medical Journalissa olkalisäkkeen alaisen kipuoireyhtymän hoitoa koskevan suosituksen, joka asettuu vahvasti kirurgista hoitoa vastaan, sanoo tiedotteessa systemaattisen katsauksen tekemistä johtanut ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tuomas Lähdeoja HUSista.

Suosituksen laatineeseen paneeliin kuului sekä kliinisen lääketieteen että metodologian asiantuntijoita ja lisäksi leikkaushoidon läpikäyneitä potilaita. Paneelissa oli mukana kaksi suomalaista kirurgi-tutkijaa, Lähdeoja sekä kirurgian ja käsikirurgian erikoislääkäri Teemu Karjalainen.

Suosittu leikkaus Suomessa – sisältää riskejä

Suomessa tehdään paljon avarrusleikkauksia väestöön suhteutettuna. Vuonna 2017 niitä tehtiin vajaa 3 000. Jo aikaisempien tutkimusten perusteella Suomessa annettiin vuosi sitten olkapään alaisen kipuoireyhtymän leikkaushoitoa koskien niin sanottu ’vältä viisaasti’ -suositus.

Kansainvälisen paneelin mukaan nyt on olemassa vahva näyttö siitä, että leikkaushoidolla on ainoastaan lumevaikutus olkalisäkkeen alaisen kipuoireyhtymän hoidossa. Leikkaushoidosta tulisi paneelin mukaan näiden potilaiden osalta luopua, koska hoidossa on aina riskinsä, ja koska näiden leikkausten tekeminen on terveydenhuollon voimavarojen tuhlaamista.

Asiantuntijat toteavat myös, että olkalisäkkeen alaisen kivun paras hoito on vielä selvittämättä. Mahdollisesti varsinaista tehokasta hoitoa ei edes ole, vaan vaiva paranee ajan myötä itsekseen.

Kuvitus: Shutterstock