Ahdistuneisuushäiriöille Käypä hoito -suositus
Tietoa | Mielenterveys

Ahdistuneisuushäiriöille Käypä hoito -suositus

Ahdistuneisuushäiriöitä voidaan suosituksen mukaan hoitaa psykoterapialla, masennuslääkkeillä tai psykoterapian ja lääkehoidon yhdistelmällä.

Usein pitkäkestoista toimintakyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä aiheuttavat julkisten paikkojen pelko, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ovat saaneet Käypä hoito -suosituksen. Edellä mainittuja ahdistuneisuushäiriöitä voidaan hoitaa psykoterapialla, masennuslääkehoidolla tai psykoterapian ja lääkehoidon yhdistelmällä.

Ahdistuneisuushäiriöiden hoidon suunnittelussa on oireiston ja vaikeusasteen arvioinnin lisäksi keskeistä mahdollisten muiden samanaikaisten häiriöiden tunnistaminen.

– Ahdistuneisuushäiriöihin on olemassa useita tehokkaita hoitomuotoja. Aikuisten ahdistuneisuushäiriöiden keskeisiä hoitoja ovat eri psykoterapiat ja lääkehoidoista eri masennuslääkkeet. Pitkäkestoisemmissa ja erityisesti vaikeimmissa oireistoissa eri hoitomuotojen yhdistäminen on perusteltua, toteaa suosituksen kirjoittaneen työryhmän puheenjohtaja ja psykiatrian professori Hannu Koponen.

Nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa on lisäksi tärkeää nuoruuskehityksen tukeminen ja yhteistyö nuoren vanhempien ja tarvittaessa eri verkostojen, kuten koulun ja lastensuojelun, kanssa.

– Nuorten lievien ja keskivaikeiden ahdistuneisuushäiriöiden hoito suositellaan aloittamaan psykoterapialla. Jos hoitovastetta ei saavuteta tai se jää aktiivisella psykoterapeuttisella hoidolla osittaiseksi, tai jos ahdistuneisuushäiriö on vaikea, hoitoon suositellaan liittämään masennuslääkehoito, sanoo psykiatrian professori Mauri Marttunen.

Valtaosa lievistä ja keskivaikeista ahdistuneisuushäiriöistä voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Nuorten ahdistuneisuushäiriöiden tunnistamisessa ja hoidossa myös koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon merkitys on suuri.

Ahdistuneisuushäiriöiden Käypä hoito -suosituksen on laatinut Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä.

Kuvitus: iStockphoto