Itsemurha ei ole koskaan ratkaisu – tiedosta riskitekijät
Tietoa | Mielenterveys

Itsemurha ei ole koskaan ratkaisu – tiedosta riskitekijät

Moni pohtii jossain elämänsä vaiheessa itsemurhaa. On kuitenkin tärkeää tietää, että apua on saatavilla ja sitä kannattaa hakea.

Monilla on jossain elämänsä vaiheessa ollut itsemurha-ajatuksia. Nämä ajatukset ovat usein epäselviä ja niitä seuraa epävarmuus ja hämmennys.

Mikä voi olla syy itsemurhaan?

Tunne-elämän kriisit voivat altistaa itsemurhayritykselle. Tällaisia ovat esimerkiksi läheisen menetys, sairaus, ongelmat työpaikalla tai koulussa.  Itsemurhan taustatekijät ovat yksilöllisiä, mutta lähes aina yhteinen nimittäjä on ongelmien kasaantuminen usealle elämän osa-alueelle. Itsemurha ja sen yritys ovat yleisempiä ihmisillä, jotka kärsivät psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista.

Monesti itsemurha-ajatuksista kärsivä ei ole varma halustaan kuolla, sillä itsemurhaa suunnittelevan ihmisen mieli on usein sekava ja ristiriitainen. Itsemurhaa yrittävä ei usein itsemurhayrityksen hetkelläkään ole varma, haluaako hän sittenkään kuolla vai elää. Lopputulos riippuu usein sattumista.

Tekeekö moni itsemurhan?

1900-luvun loppupuolella itsemurhaluvut nousivat Euroopassa, erityisesti pohjoismaissa. Suomessa itsemurhien määrän huippu (yli 1500) oli vuonna 1990.

Nykyään itsemurhia tehdään 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1990. Vuonna 2014 Suomessa tehtiin 789 itsemurhaa. Yhteensä itsemurhakuolleisuus vuonna 2014 oli 14,4 sataatuhatta asukasta kohden.

Itsemurhien vähenemisen arvellaan johtuneen muun muassa helppokäyttöisten masennuslääkkeiden tulosta markkinoille 1990-luvulla. Tuolloin ahdistuksen ja masennuksen hoitaminen lääkkeillä moninkertaistui. Ennaltaehkäisy myös muilla kennoilla on tärkeässä roolissa.

Ketkä tekevät itsemurhia?

Miesten itsemurhien määrä naisiin verrattuna on noin kolminkertainen Suomessa. Naiset yrittävät itsemurhaa useammin kuin miehet mutta miehet kuolevat useammin itsemurhayrityksissä.

Miehillä suurin riski itsemurhaan on 40–50 vuoden iässä. Suomessa itsemurhat ovat yleisiä myös nuoremmilla; itsemurha on yksi yleisimpiä 15–19-vuotiaiden kuolinsyitä.

Vakavista itsemurha-ajatuksista kärsii peräti jopa 10 prosenttia ihmisistä, mutta hyvin pieni osa heistä toteuttaa aikeitaan. Itsemurhayrityksiä arvellaan olevan 10–15-kertainen määrä itsemurhiin nähden.

Itsemurhariskiä kasvattavat suuret elämänmullistukset kuten läheisen kuolema, avioero ja sairaudet. Alkoholi liittyy usein itsemurhayrityksiin.

Miksi iäkkäät päätyvät itsemurhaan?

Vanhuus on aikaa, jolloin menetetään läheisiä ja sairastutaan, taloudellinen tilanne ja sosiaalinen elämä on usein niukempaa kuin aiemmin. Kaikki nämä asiat voivat lisätä masennuksen tai itsemurhayrityksen riskiä.

Miksi nuoret päätyvät itsemurhaan?

Nuorten itsemurhan riskitekijöitä ovat mielenterveyden häiriöt, päihteiden käyttö ja aiemmat itsemurhayritykset. Turvallisuuden tunne lapsuudessa ja nuoruudessa on tärkeää, jokaisella nuorella pitäisi olla joku aikuinen, jolle kertoa huolistaan ja murheistaan.

Mitkä merkit ennakoivat itsemurhaa?

Väärä uskomus on, että ihmiset, jotka puhuvat itsemurhasta, eivät tee sitä. Useimmat itsemurhaa yrittäneistä ja tehneistä ihmisistä ovat puhuneet itsetuhoisista ajatuksistaan läheisilleen ennen tekoa.

Itsetuhoisten puheiden lisäksi syrjään vetäytyminen, alkoholin tai huumeiden lisääntynyt käyttö, aikaisemmat itsemurhayritykset, tuskaisuus, masennus, ahdistus ja levottomuus voivat olla itsemurhaa ennakoivia merkkejä.

On tärkeä tukea läheisiään, joilla on vaikeita elämänmullistuksia tai joiden psyykkinen vointi heikko. Jokaisen voimat ovat rajalliset, myös läheisen on syytä hakea apua kun omat voimat eivät enää riitä. 

Naisten ja miesten itsemurhat

Miesten yleisimpiä itsemurhan tekotapoja Suomessa on hirttäytyminen ja ampuma-aseiden käyttö. Naisten yleisimpiä itsemurhan tekotapoja ovat myrkyttäytyminen sekä hirttäytyminen.

Miehet onnistuvat itsemurhan yrityksessä naisia useammin; miesten käyttämät menetelmät ovat pääasiassa väkivaltaisempia ja ”varmempia” kuin naisten.

Mistä apua?

Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai suunnitelmia, hae apua mahdollisimman pian. Ammattiapua saa terveyskeskuksista sekä psykiatrian poliklinikoilta. Monesti jo asiasta puhuminen helpottaa oloa ja vähentää itsetuhoisia ajatuksia.

Itsemurhayrityksen jälkeen on myös tärkeää saada ammattiapua mahdollisimman pian. Tuolloin on suuri riski uudelle itsemurhayritykselle. Myös motivaatio avun vastaanottamisen on suuri. Valtaosa itsemurhaa yrittäneistä on tyytyväisiä ettei itsemurhayritys onnistunut.

Asiantuntija, Lars Davidsson, yleislääketieteen ylilääkäri, Englanti
Suomentanut: Leila Kronström, lääkäri ja psykoterapeutti
Kuvitus: iStockphoto