Akuutin psykoosin voivat laukaista päihteet tai trauma
Tietoa | Mielenterveys

Akuutin psykoosin voivat laukaista päihteet tai trauma

Harhaiset kuvitelmat, outo tai aggressiivinen käytös ja kykenemättömyys ymmärrettävään kommunikointiin voivat olla merkkejä psykoosista.


Julkaisupäivä: 12.12.2019
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Lyhytkestoiset ja ohimenevät psykoosit ovat psyykkisten sairauksien ryhmä, joille on ominaista oireiden akuutti ilmaantuminen ja selkeät poikkeavuudet normaalista käyttäytymisestä. Esimerkkejä psykoottisista oireista voivat olla harhaluulot tai hallusinaatiot.

Akuutin psykoosin esiintyvyyttä ei tiettävästi ole erikseen selvitetty, mutta vuosina 2000-2001 suoritetun tutkimuksen mukaan kaikkien psykoosien elämänaikainen esiintyvyys Suomen oloissa on 3,5 prosentin luokkaa.

Syy lyhytkestoiselle psykoosille osittain tuntematon

Lyhytkestoisen psykoosin taustaa ei alun perin tunneta. Vaikuttaa todennäköiseltä, että biologisilla ja perinnöllisillä tekijöillä on merkitystä joissakin tapauksissa. Akuutit henkiset ja sosiaaliset rasitukset voivat myös käynnistää tällaisia tiloja. Ne voivat olla konkreettisia traumoja, ristiriitoja, menetyksiä tai sairauksia.

Ihmiset ovat erilaisia persoonallisuuden, älyn ja aiempien kokemusten suhteen. Tällaiset erot voivat tehdä joistakin herkempiä rasituksille ja heille kehittyy siten helpommin psykoosi.

Jos laukaisijana ovat orgaaniset tekijät, esimerkiksi aivovaurio, diagnoosi on toinen.

Millaisia oireita lyhytkestoinen psykoosi voi aiheuttaa?

Lyhytkestoisen psykoosin aikana potilaalla voi olla hallusinaatioita ja harhaluuloja. Harhaluulo on virheellinen tai kohtuuton käsitys, joka perustuu päätelmiin, jotka eivät liity todellisuuteen. Hallusinaatio on näkö-, kuulo-, haju- tai makuaistimus ilman vastaavaa ulkoista ärsykettä. Potilas voi olla sekava, rauhaton ja käyttäytyminen voi olla huomattavasti muuttunut. Oireet voivat vaihdella runsaasti lyhyen ajan kuluessa.

Kiireetön kohtaaminen tärkeää

Diagnoosi tehdään lääkärin ja potilaan välisten keskustelujen sekä lääkärin potilaasta tekemien havaintojen perusteella. Lääkärin rauhallinen käytös edesauttaa hyvän kontaktin saamista potilaaseen. Potilas tutkitaan elimellisten syiden ja päihteiden aiheuttaman psykoosin poissulkemiseksi. Tutkimustilanteessa mahdollisesti mukana oleva läheinen voi tarjota tärkeää taustatietoa lääkärin päätöksen tueksi.

Oireilu määrittää hoidon

Lyhytkestoisen ja ohimenevän psykoosin hoito toteutetaan tarvittaessa sairaalassa. Useimmat potilaat saavat riittävän avun psykoosilääkkeistä. Voi olla tarpeen selvittää, onko olemassa joitakin laukaisevia tekijöitä, joihin puuttumalla uusien psykoosikohtausten riskiä voidaan pienentää. On tärkeää, että lyhytkestoisesta psykoosista kärsivien potilaiden jatkohoidon tarve määritettäisiin mahdollisimman pian. Potilaan perheen ja läheisten osallistuminen hoitoprosessiin voi parantaa tilannetta.

Seuranta tärkeää

Lyhytkestoisen ja ohimenevän psykoosin pitäisi mennä ohi muutamassa kuukaudessa. Jotkin potilaat saavat toistuvia psykoosikohtauksia, mutta joillekin kohtaus voi jäädä ainoaksi. Joissakin tapauksissa lyhytkestoinen psykoosi on oire toisen psykiatrisen sairauden alkamisesta. Tällöin potilaan diagnoosi muuttuu, kun taudinkuva on riittävästi kartoitettu.

Lähteet:

Medibas

Duodecim-lehti

Terveyskirjasto

Lääkärilehti