Miten skitsofreniaa voidaan hoitaa?
Tietoa | Mielenterveys

Miten skitsofreniaa voidaan hoitaa?

Skitsofrenian hoito koostuu useista osista, joiden avulla oireita voidaan hallita. Potilaan läheiset ovat olennainen osa hoitoa.

Skitsofrenian oireet

Positiivisia oireita ovat aistiharhat, harhaluulot, hajanainen puhe ja käytös.
Negatiivisiin oireisiin kuuluvat puheen köyhtyminen, tahdottomuus ja tunne-elämän latistuminen.


Skitsofrenia on pääsääntöisesti pitkäaikainen sairaus, mutta spontaaneja parantumisia tapahtuu, jopa useiden vuosien sairastamisen jälkeen. Käytetty lääkehoito ei paranna, mutta se lyhentää akuutteja jaksoja ja vähentää negatiivisia oireita. Jotkut potilaat voivat myös välillä olla oireettomia.

Potilaiden ja läheisten koulutuksella saadaan parempi ennuste pitkällä aikavälillä sekä pystytään todennäköisesti puuttumaan varhain uuteen sairastumiseen.

Skitsofrenian hoito
Skitsofrenian hoito koostuu useista osista: lääkityksestä, keskusteluterapiasta, sosiaalisista toimista ja koulutuksesta.

Psykoosilääke
Psykoosilääke estää välittäjäaine dopamiinin vaikutuksen aivoissa. Tämän yhteisvaikutuksen vuoksi skitsofreniaa pidettiin aiemmin aivojen yliaktiivisen dopamiinin tuotannon seurauksena.

Uudemmat tutkimukset viittaavat siihen, että skitsofreniapotilailla dopamiinin aktiivisuus on lisääntynyt vain muutamissa aivojen kohdissa. Uskotaan, että myös monet muut eri välittäjäaineet vaikuttavat skitsofrenian eri ilmenemismuotoihin.

Psykoosilääkkeet ovat jo vuosia olleet tärkeä osa hoitoa. Perinteiset valmisteet (haloperidoli, tsuklopentiksoli perfenatsiini ja muut) vaikuttavat erityisen hyvin positiivisiin oireisiin.Useimmat uudet psykoosilääkkeet (klotsapiini, olantsapiini, risperidoni, aripipratsoli) ovat vähintään yhtä tehokkaita, ja niillä on lisäksi yleensä vähemmän sivuvaikutuksia. Klotsapiini voi vaikuttaa jonkin verran myös negatiivisiin oireisiin.

Psykoosin pitkäaikaisessa hoidossa suositaan usein niin kutsuttua depotinjektiota eli pitkävaikutteista injektiota (ei kuitenkaan vanhemmille henkilöille). Depotinjektio ruiskutetaan syvälle lihakseen, mistä lääke leviää vähitellen kehoon muutaman viikon kuluessa. Saatavana on myös lyhytvaikutteisia injektioita, jotka voivat olla tehokkaita akuutteihin psykoosioireisiin.

Keskusteluterapia
Tämä hoitomuoto vaikuttaa suhteellisen vähän psykoottisiin oireisiin, mutta sen tavoitteena on kohottaa itsetuntoa, lisätä itseymmärrystä, oireiden käsittelyä, aloitteellisuutta ja vähentää yksinäisyyden tunnetta. Keskusteluterapian avulla voidaan myös motivoida potilas muihin hoitomenetelmiin. Lisäksi "varhaisten merkkien" tunteminen on tärkeä osa keskusteluterapiaa.

Sosiaaliset toimet

Tällä tarkoitetaan erityisesti tapaamistilojen ja muiden tukitoimien perustamista, mukautettuja koulutus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksia sekä erilaisia ​​asumismuotoja (yhteisasuminen, suojatut hoitokodit jne.).

Kouluttaminen

Omaisten ja potilaiden koulutuksella lisätään ymmärrystä sairastuneen tilanteesta ja tietoa skitsofreniasta sairautena. Koulutuksiin on nykyisin olemassa todella hyviä apuvälineitä.

Asiantuntija: John Theilmann Larsen, lääkäri ja tutkijaopiskelija
Päivittäjä: Anders Berntsson, psykiatrian johtava ylilääkäri 
Kuvitus: iStockphoto