Kaksisuuntainen mielialahäiriö: mieliala vuoristoradassa
Tietoa | Mielenterveys

Kaksisuuntainen mielialahäiriö: mieliala vuoristoradassa

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla henkilöllä on usein voimakkaita mielialan vaihteluita. Sairautta voitaan hoitaa lääkkein.

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (aiemmin puhuttiin maanis-depressiivisyydestä) eli bipolaarihäiriössä mielialan vaihtelu on suurta, selkeästi huomattavampaa kuin normaalit elämän ylä- ja alamäet. Diagnoosille on tyypillistä, että mieliala vuorottelee masennusjaksoissa (depressio) ja ylivireysjaksoissa (mania).

Masennus - ja ylivireysjaksojen määrä vaihtelee kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla henkilöillä muutamasta yksittäisestä vaiheesta elämän aikana useampiin, joskus todella moniin jaksoihin. Ylivireys- ja masennuskausien välillä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan mieliaila on tavanomainen. Noin prosentti väestöstä kärsii kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

Miksi joku sairastuu kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön?

Perhe- ja kaksostutkimukset ovat osoittaneet, että perintötekijöillä on merkitystä kaksisuuntaisen mielialahäiriön kehittymisessä. Tutkimuksilla pyritään jatkuvasti selvittämään, mitkä geenit vaikuttavat siihen, että jotkut sairastuvat.

Monet seikat viittaavat siihen, että aivojen tärkeiden välittäjäaineiden (kuten serotoniinin, noradrenaliinin ja dopamiinin) toiminta on muuttunut kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla henkilöillä. Siksi lääkehoidolla vaikutetaan näihin välittäjäaineisiin.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireet:

Masennuskauden eli depression sairaudenkuva on seuraava:

 • Ihminen tuntee itsensä hyvin innottomaksi ja voimattomaksi.
 • Elekieli ja puhe on hillittyä.
 • Ihminen väheksyy oman itsensä merkitystä.
 • Ajatukset pyörivät usein kuoleman ympärillä.

Ylivireyskausien aikana sairaudenkuva on täysin päinvastainen: ihminen uhkuu tarmoa ja elämänhalua.

Manian (kohonnut mieliala) tärkeimmät oireet ovat seuraavat:

 • Iloisuus, aggressiivisuus tai ärtyneisyys.
 • Lisääntynyt energia ja kohonnut aktiivisuustaso.
 • Kohonnut itsetunto.
 • Ihminen puhuu enemmän, ääni on normaalia voimakkaampi ja puhe on nopeaa.
 • Vähentynyt unen tarve.
 • Holtiton ja kritiikitön käyttäytyminen, impulsiivisuus.
 • Aistiharhat

Jos bipolaaridiagnoosin saanut on myös psykoottinen, hän voi saada aistiharhoja eli hallusinaatioita. Hän voi esimerkiksi kuulla ääniä, jotka sanovat ikäviä asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilö olisi skitsofreeninen.

Harhaluulot liittyvät yleensä senhetkiseen mielialaan ja sairastunut pitää niitä todellisina. Hän ei pysty erottamaan ääniä ja tunteita siitä, mitä tapahtuu todellisuudessa.

Mitä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava voi tehdä itse?

 • Opetella tuntemaan hyvin kaksisuuntainen mielialahäiriö.
 • Hakea apua, kun oireita alkaa ilmaantua.

Miten lääkäri tekee diagnoosin?

Kaksisuuntainen mielialahäiriö diagnosoidaan oireiden perusteella – mitään laboratoriokokeita sen selvittämiseksi ei ole olemassa.

Sairaudenkuva äärimmäisine mielialavaihteluineen on niin tyypillinen, että lääkärin tai omaisten tarvitsee harvoin epäillä diagnoosia. Ensimmäisen jakson yhteydessä voi olla jonkin verran epävarmuutta, mutta usein selvitetään myös se, onko sairastuneen lähisukulaisilla samankaltaisia sairauksia.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Monet sairastuvat uudelleen vuosien varrella. Onneksi sekä masennukseen että maniaan on olemassa tehokkaita hoitovaihtoehtoja. Saatavilla on myös ennaltaehkäisevää hoitoa, joka vähentää riskiä sairastua uudelleen.

Miten kaksisuuntaista mielialahäiriötä hoidetaan?

Masennus- ja maniajaksojen hoitomenetelmä valitaan oireiden vakavuuden perusteella. Lievässä masennuksessa voi riittää keskusteluterapia.

Usein tarvitaan kuitenkin masennuslääkitystä masennuksen hoitoon ja antimaanista lääkitystä eriasteisen manian hoitoon. Tärkeintä on löytää hyvä mielialaa tasaava lääkitys yhdessä lääkärin kanssa.

On tieteellisesti todistettu, että litium ja erilaiset epilepsialääkkeet tasaavat mielialaa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Nämä lääkkeet vaikuttavat maniaan, ja lisäksi ne pitävät mielialan keskimääräisellä tasolla ja estävät uusien sairausjaksojen puhkeamisen.

On siis olemassa useita erilaisia ​​lääkevaihtoehtoja. Niitä voidaan kokeilla, kunnes löytyy hyvä ja toimiva lääke, jolla on mahdollisimman vähän sivuvaikutuksia. Asianmukaisella hoidolla useimmat kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat elävät täysin normaalia elämää.

Asiantuntija: Hans Ågren, psykiatrian professori
Päivittänyt toimittaja Stina Nordqvist 
Kuvitus: iStockphoto