Nenän murtuessa hakeudu hoitoon nopeasti
Tietoa | Korvat ja nenä

Nenän murtuessa hakeudu hoitoon nopeasti

Nenä alkaa luutua jo kahden viikon kuluttua, minkä jälkeen vaurioiden korjaaminen on jo vaikeampaa.


Julkaisupäivä: 14.8.2019
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Nenä koostuu rustosta ja luusta. Nenän uloimmat osat ovat rustoa ja sisäosa luuta. Ulkonevana ruumiinosana nenä on altis vammoille. Nenän runsaasta rustorakenteesta huolimatta murtumalle altistuva osa on yleensä nenäluu. Myös nenän väliseinä voi vaurioitua.

Nenäverenvuotoa tulee helposti myös pienemmissä vammoissa, mikä selittyy nenän tiheällä ja runsaalla verisuonistolla. Nenämurtumaan liittyy siksi lähes aina nenäverenvuotoa.

Nenämurtuma voi olla yksittäinen vamma tai syntyä muiden kasvovaurioiden yhteydessä. Murtuma saattaa jäädä huomaamatta ja hoitamatta, koska monet potilaat eivät hae apua.

Nenän vammat ovat melko yleistä. Iskuissa ja muussa kasvoihin kohdistuvassa väkivallassa nenämurtumat edustavat noin 40 prosenttia kaikista luustovaurioista. Tappelut ja urheiluvammat ovat syynä useimpiin aikuisten nenämurtumatapauksiin, mutta murtumia aiheuttavat myös kaatumiset ja auto-onnettomuudet. Leikki ja urheilu ovat yleisimpiä syitä lasten nenämurtumille.

Mistä murtuneen nenän tunnistaa?

Nenään kohdistuneen vamman jälkeen on yleensä helppo havaita, että kyseessä on nenämurtuma. Nenä tuntuu aralta ja sen voi tuntea rasahtavan. Verenvuoto ja turvotus tulevat nopeasti. Lääkäriin tulisi hakeutua mahdollisimman pian. Turha viivyttely vaikeuttaa vamman kunnollista tutkimusta akuuttivaiheessa. Nenä turpoaa, mikä voi peittää nenän mahdollisen virheasennon.

Lääkärin on tärkeä tietää, miten vamma syntyi:

  • Milloin vahinko sattui?
  • Kuinka paljon verta on vuotanut?
  • Mikä nenään osui?
  • Mistä suunnasta isku tuli?
  • Kuinka suuri voima nenään kohdistui?
  • Onko nenävammoja ollut aikaisemmin, onko nenää leikattu?
  • Onko alkoholia nautittu? Jos kyllä, kuinka paljon? Tällä voi olla merkitystä lääkärin valitsemalle särkylääkkeelle. Nautitun alkoholin määrä vaikuttaa myös tajunnan tason arviointiin.

Edestäpäin tulevassa iskussa nenänvarsi voi painua alaspäin ja luunpaloja iskeytyä sisään ja nenän taakse. Sivulta tuleva isku painaa sisään sen puolen johon isku osuu aiheuttaen usein pullistuman nenän vastakkaiselle puolelle.

Miten murtumaa tutkitaan?

Nenän tunnustelun ja silmämääräisen tarkastelun avulla lääkäri pystyy melko nopeasti arvioimaan onko nenä murtunut. Lääkäri tarkastaa myös muut mahdolliset vaurioiden merkit. Vakavissa päävammoissa nenämurtuman merkitys on vähäisempi ja tutkimus ja hoito kohdistetaan henkeä pelastaviin toimenpiteisiin.

Nenävamman ulkoinen ja sisäinen tutkimus voi olla vaikeaa verenvuodon, turvotuksen ja kuivuneen veren vuoksi etenkin, jos vamman synnystä on kulunut enemmän kuin kolme tuntia. Komplisoitumattoman akuutin nenämurtuman kohdalla voi olla järkevää, että potilas lähetetään ohjeistettuna kotiin hoitamaan nenän turvotusta ennen muiden hoitotoimien aloittamista.

Nenämurtuman ensiapu ja hoito

Välittömästi loukkaantumisen jälkeen on tärkeä noudattaa tavallisia ensiapuohjeita mahdollisen verenvuodon ja turvotuksen minimoimiseksi (KKK, kylmä, koho, kompressio). Lääkäriin tutkittavaksi tulisi mennä mahdollisimman pian. Murtuman oikaisun kanssa ei kuitenkaan ole tarpeen kiirehtiä. Seuranta ja hoito voivat odottaa kunnes turvotus on laskenut ja hoitotoimenpiteet aloitetaan yleensä muutamien päivien kuluttua.

On kuitenkin tärkeää, että lääkäri havaitsee mahdolliset nenän väliseinää vasten olevat verenpurkaumat. Ellei tällaista verenpurkaumaa tyhjennetä voi syntyä infektio ja rusto voi romahtaa. Silloin voi syntyä niin kutsuttu "satulanenä", jossa nenä on sisäänpainunut.

Aikuisten nenämurtumat korjataan tavanomaisesti puudutuksessa ja riittävää kivunlievitystä käyttäen. Suurempi leikkaus voi olla tarpeen vain vakavissa vammoissa. Kun murtuma on korjattu, nenään voidaan asettaa tukilasta tai teippiä ja tarvittaessa nenän rakennetta tuetaan sieraimiin asetettavilla harsotaitoksilla (tamponi). Tuet poistetaan noin viikon kuluttua, mutta nenän kunnolliseen luutumiseen kuluu joitakin viikkoja.

Lähteet:

Medibas

Terveyskirjasto

VSSHP