Kaasukuolio on huonosti tunnistettu ja nopeasti kehittyvä infektio
Tietoa | Infektiot

Kaasukuolio on huonosti tunnistettu ja nopeasti kehittyvä infektio

Veriteitse leviävä sairaus voi kehittyä läpäisevän vamman tai leikkauksen seurauksena, mutta joskus myös ilman ulkoista syytä.


Julkaisupäivä: 15.8.2019
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Mitä kaasukuoliolla tarkoitetaan?

Kaasukuolio, tai myonekroosi, nekrotisoiva faskiitti, on klostridibakteerien (Clostridium) aiheuttama harvinainen haavainfektio. Näitä bakteereja on muun muassa maaperässä ja ihmisen suolistossa.

Tilalle on ominaista äkillinen puhkeaminen ja nopeasti voimistuva kipu haavassa. Haavan ympärillä oleva alue turpoaa ja haavasta voi valua pahanhajuista, ruskehtavaa tai verenpunaista vetistä eritettä. Tyypillisin oire on kaasu(ilma)kuplien muodostuminen ihon alle.

Mitkä tekijät aiheuttavat sairautta?

Haavat voivat infektoitua maaperän tai potilaan oman suolikanavan bakteereista. Klostridibakteerit ovat riippuvaisia niiden elin- ja lisääntymisympäristön vähähappisuudesta. Näitä bakteereja kutsutaan siksi anaerobisiin bakteereihin kuuluviksi. Suhteellisen suurissa kudosvaurioissa, joita voi syntyä esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa, haavassa voi olla vähähappisia alueita, minkä ansiosta anaerobiset bakteerit pystyvät lisääntymään.

Bakteerit voivat levitä nopeasti ympäröivään kudokseen ja johtaa kudoskuolemaan syvissä iho- ja lihaskerroksissa. Kudokseen muodostuu kaasukuplia ja se voi narista kuin nuoskalumi tulehtuneen alueen päältä kädellä silitettäessä.

Miten sairaus tunnistetaan?

Kaasukuolio syntyy tyypillisesti suurien vaurioiden ja syvien haavojen jälkeen. Oireet ilmaantuvat yleensä hyvin nopeasti. Tulehduksen kehittyessä ihon alle voi muodostua kaasua, potilaalla on kovia kipuja, takykardiaa, sekä huomattavaa levottomuutta ja tuskaisuutta. Röntgeniä voidaan käyttää havaitsemaan kaasu kudoksessa. Muita oireita voivat olla verenpaineen lasku, nopea pulssi ja kuume, joka on matala infektion vaikeuteen nähden. Vakavissa tapauksissa potilas on täysin voimaton, menettää tajuntansa ja vaipuu koomaan.

Voiko sairaudesta selvitä?

Kaasukuolio on erittäin vakava ja joissain tapauksissa jopa kuolemaan johtava tila. Sairautta hoidetaan antibiootein suurina annoksina ja poistamalla kirurgisesti kaikki kuolioon mennyt kudos. Myös Ylipainehappihoidosta on apua kaasukuplien poistamisessa ja kudosten hapenpuutteen korjaamisessa. Kaasukuolion aikainen havaitseminen ja tehokas hoito antavat parhaan mahdollisuuden sairaudesta selviämiseksi.

Ehkäisevät toimenpiteet ovat tärkeitä suurempia haavoja saaneilla loukkaantuneilla. Haavojen perusteellinen puhdistaminen ja hyvä hoito ovat tärkeitä keinoja haavainfektioiden ehkäisyssä. Ehkäisevä penisilliinilääkitys on perusteltua vammoissa, joissa haavojen puhdistusta ei kyetä tekemään tehokkaasti.

Lähteet:

Medibas

Duodecim-lehti