Sjögrenin oireyhtymä kuivattaa silmiä ja suuta
Tietoa | Reuma

Sjögrenin oireyhtymä kuivattaa silmiä ja suuta

Sjögrenin oireyhtymä on reumasairaus, jonka tunnusomaisimmat ​​oireet ovat silmien ja suun kuivuminen.

Sjögrenin oireyhtymä on nimetty ruotsalaisen silmälääkärin mukaan, joka 30-luvulla väitöskirjassaan kuvaili tämän silmien ja suun kuivumista aiheuttavan tilan. Kyse on reumasairaudesta, jossa kyynel- ja sylkirauhasissa on tulehdus. Tämä vähentää kyynelnesteen ja syljen erittymistä.

Primaarisessa Sjögrenin oireyhtymässä potilaalla ei ole muita reumasairauksia. Sekundaarisessa Sjögrenin oireyhtymässä potilaalla sen sijaan on ensin esimerkiksi nivelreuma, mihin liittyen hän saa Sjögrenin oireyhtymän.

Sjögrenin oireyhtymä voi vaikuttaa kyynel- ja sylkirauhasten lisäksi myös muihin elimiin, kuten mahalaukkuun, munuaisiin ja verisuoniin, mutta myös niveliin, jolloin voi olla epäselvää, onko kyseessä primaarinen vai sekundaarinen Sjögrenin oireyhtymä.

Taudin syy on epäselvä

Sjögrenin oireyhtymän syy on epäselvä. Se on yleisempi joissain suvuissa, joten perinnöllisyys vaikuttaa jonkin verran. Siihen sairastuu keskimäärin yksi tuhannesta tai yksi kahdestasadasta – eri tutkimuksissa on saatu erilaisia tuloksia. Sairauden aiheuttajaksi on epäilty eri viruksia, mutta sitä ei ole voitu todistaa.

Sjögrenin oireyhtymää sairastavilla on kohonnut riski saada lymfooma, joka on pahanlaatuisen verisairauden yksi muoto mutta joka pääsääntöisesti on parannettavissa, varsinkin jos se havaitaan varhaisessa vaiheessa. Sjögrenin oireyhtymä on yleisempi naisilla, ja useimmat saavat diagnoosin 40 ikävuoden jälkeen.

Oireina yleisoireita

Sjögrenin oireyhtymän oireita ovat kuivat silmät ja suu, väsymys ja lihassärky, nivelkipu ja ajoittainen matala kuume.

Suu voi kuivua myös muista syistä

Diagnoosin perustana käytetään potilaan kuvausta vähintään kolme kuukautta kestäneestä silmien ja suun kuivuudesta sekä tutkimuslöytöjä: kyynelnesteen erityksen mittausta (Schirmerin testi) ja syljenerityksen mittausta. Toisinaan apuna käytetään posken sisäpuolella olevasta sylkirauhasesta otettavaa koepalaa (biopsia) sekä verikoetta, josta selviää veren SS-A- tai SS-B-vasta-aine (Sjögrenin syndrooman A- tai B-vasta-aine [immuunijärjestelmän tuote]).

Diagnoosin saamiseksi on oltava useimmat edellä kuvatuista oireista tai löydöksistä. Sjögrenin oireyhtymä ei ole ainoa syy suun kuivumiseen. Sitä voivat aiheuttaa myös esimerkiksi lääkkeet, sairaudet kuten masennus ja kasvoille aiemmin annettu sädehoito.

Hoitona oireiden lievittäminen

Silmien ja suun kuivuuden hoito on ensisijaisesti oireiden lievittämistä kyynelnesteen korvaavilla silmätipoilla ja suun kuivumista lievittävillä erilaisilla imeskelytableteilla. Ongelmaan on saatavissa myös lääke, joka stimuloi sylkirauhasia tuottamaan sylkeä. Lääkkeellä voi olla myönteinen vaikutus myös kyyneleritykseen.

Kun on kyse harvinaisemmista oireista, kuten munuais- ja verisuonitulehduksista, apua voi saada erilaisista immuunijärjestelmän toimintaa hillitsevistä lääkkeistä, kuten kortisonivalmisteista ja muista reumalääkkeistä. Niitä ei käytetä silmien ja suun oireisiin, sillä mahdollisen hyödyn katsotaan olevan liian pieni suhteessa mahdollisiin sivuvaikutuksiin.

Sjögrenin oireyhtymää sairastavan elämänlaatu on usein hyvä olevien hoitokeinojen ansiosta. Useimmat oireyhtymää sairastavat käyvät terveyskeskuslääkärillä, mutta komplikaatioiden yhteydessä reumatologilla.

Tauti aiheuttaa hampaiden reikiintymistä

Yksi Sjögrenin oireyhtymää sairastavien potilaiden suurista ongelmista on se, että vähentynyt syljeneritys aiheuttaa hampaiden reikiintymistä. Potilaan on tärkeä pitää hyvää huolta hampaistaan, käydä säännöllisesti hammaslääkärissä ja vältettävä esimerkiksi sokeripitoisia herkkuja.

Oireyhtymä voi aiheuttaa raskauden aikaisen riskin

Edellä kuvatut SS-A-vasta-aineet voivat raskauden aikana kulkeutua sikiöön, minkä seurauksena lapsella voi olla alhainen sydämen syke ja hänelle voidaan joutua asentamaan sydämentahdistin. Tämä voidaan välttää, jos äitiä seurataan tarkkaan raskauden aikana. Jos sikiöllä tuolloin huomataan vaikutuksia sydämessä, äidille annetaan kortisonihoitoa, jolla voidaan estää sydänvika.

Kuvitus: iStockphoto