HPV-rokote on kuin vakuutus kohdunkaulan syövän varalta
Tietoa | Sukupuolitaudit

HPV-rokote on kuin vakuutus kohdunkaulan syövän varalta

HPV-rokote eli ihmisen papilloomavirusrokote on ollut suomalaisten tyttöjen rokoteohjelmassa vuodesta 2013, ja sitä kohtaan tunnetaan edelleen epäluuloa. Noin neljäsosa tytöistä jättää rokotteen ottamatta.


Julkaisupäivä: 17.9.2018
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi elokuun alussa tutkimuksen, jossa selvitettiin rokotusohjelmassa vuosina 2013–2016 rokotettujen ja rokottamattomien 11–15-vuotiaiden tyttöjen terveydentilaa. Tutkimuksessa käytettiin apuna terveydenhuollon eri rekistereistä saatavaa tietoa yhteensä yli 240 000 tytön osalta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, lisääkö HPV-rokote erityisesti autoimmuunisairauksien esiintyvyyttä rokotettujen tyttöjen keskuudessa rokottamattomiin verrattuna.

Mitä tutkimus paljasti?

Mikään tutkituista 65 autoimmuunisairaudesta ei lisääntynyt merkitsevästi HPV-rokotetuilla tytöillä rokottamattomiin samanikäisiin verrattuna. Tutkimus ei siis anna tukea julkisuudessa esitetyille väitteille rokottamisen ja autoimmuunisairauksien välisestä yhteydestä. Tämä vahvistaa käsitystä, että yksittäiset kokemukset ovat todennäköisesti enemmänkin ajallisia yhteensattumia kuin syy-seuraussuhteessa olevia tapahtumia.

Tutkimuksessa seurattiin myös tyttöjen aikaisempaa terveydentilaa ja terveyspalvelujen käyttöastetta. Molemmat ryhmät käyttivät terveyspalveluja määrällisesti yhtä paljon, mutta mitä tiheämmin palveluja käytettiin, sen todennäköisempää oli, että henkilö kuului rokottamattomien joukkoon. Tutkimus ei tarjoa selkeää selitystä tälle ilmiölle.

Voiko tutkimukseen luottaa?

Useimpien autoimmuunisairauksien tyypillinen puhkeamisikä sijoittuu aikuisuuteen tai myöhempään elämänvaiheeseen. On siten täysin ymmärrettävää, että rokottamista pohtiva lapsen vanhempi voi kysyä, aiheuttaako rokote autoimmuunisairauden mahdollisen puhkeamisen myöhemmällä iällä.

On edelleen tutkimuksen alaista, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat autoimmuunitautien puhkeamiseen. Yleensä ajatellaan, että tarvitaan perinnöllinen alttius ja ulkoisia tekijöitä kuten infektio tai muu altistus. HPV-rokotealtistuksen osalta on vielä ennenaikaista sanoa, voiko rokote vaikuttaa kauas tulevaisuuteen. Immunologit ajattelevat, että rokotteen haittavaikutukset ilmenevät puolen vuoden sisällä rokotuksesta ja sen jälkeen muut altisteet ja mekanismit vaikuttavat jo enemmän.

THL aikoo jatkaa rokotettujen ja rokottamattomien tyttöjen tautitaakan seurantaa terveydenhuollon rekisterien kautta. Mikäli ryhmien välillä ilmenee selkeitä eroavaisuuksia jonkin taudin osalta, ryhdytään lisätutkimuksiin.

Miltä rokote suojaa, mistä sen saa ja milloin se kannattaa ottaa?

Rokotusohjelmassa keskitytään kohdunkaulan syövän ehkäisyyn, ja HPV-rokotetta tarjotaan maksutta kaikille 11–12-vuotiaille Suomessa asuville tytöille. Ohjelmaan valittu rokote suojaa HPV-16- ja HPV-18-infektion aiheuttamilta sairauksilta tarjoten tehokkaan suojan kohdunkaulan syöpää vastaan. Markkinoilla on myös kaksi muuta rokotetta, jotka antavat kohdunkaulan syövän ehkäisyn lisäksi suojaa myös kondyloomia aiheuttavia virustyyppejä vastaan.

Rokoteohjelman ulkopuolella rokotettavat voivat hankkia rokotteen omakustanteisesti julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta. Rokotus kannattaa ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään nuorena aikuisena, sillä HPV-virus voi tarttua myös ilman sukupuolisuhteita, ja mikäli ihminen saa virustartunnan ennen rokotusta, ei rokottamisesta ole enää hyötyä.

Artikkelissa asiantuntijana Hanna Nohynek, LT ylilääkäri THL
Toimittanut: Elina Talvio
Kuvitus: iStockphoto