Haastattelu | Migreeni

Vertaistuki auttaa elämään migreenin kanssa

Migreeni voi aiheuttaa yksinäisyyttä, mutta sairauden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Vertaistukea on saatavilla niin sosiaalisessa mediassa kuin kasvokkainkin.


Julkaisupäivä: 31.1.2020
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Migreeni vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti, ja mitä pahemmasta migreenistä kärsii, sitä vaikeammalta migreenin kanssa eläminen voi tuntua. Tilanne on erityisen hankala, jos lähipiirissä ei ymmärretä sairautta, mutta aina läheisten tuki ei riitä, vaikka sitä olisi runsaastikin.

Tämän takia moni migreeniä sairastava kokee saavansa apua vertaistuesta. Vertaistuen idea on, että samankaltaisia asioita kokeneet ihmiset kokoontuvat yhteen, kuuntelevat toisiaan ja jakavat kokemuksiaan.

Anu Ylönen, 43, sairastaa kroonista migreeniä ja toimii Tampereella Migreeniyhdistyksen vertaistukiyhdyshenkilönä. Hän kokee, että on helpottavaa, kun vertaistuen parissa ei tarvitse opettaa muille, millainen sairaus migreeni on.

– Vertaisryhmästä tulee paljon viestiä, että on vaikeaa vakuuttaa ihmiset siitä, miten huonoon kuntoon kohtaus voi saada. Haluaisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että migreeni on kokonaisvaltainen sairaus, ei pelkkää päänsärkyä.

Migreeni onkin pahimmillaan hyvin raju sairaus, ja moni saa helpotusta jo pelkästään siitä, että kuulee muilta migreenikoilta heidän kokemuksiaan. Vaikka migreeni käyttäytyy sairastuneiden kohdalla eri tavalla, ja jokaisella on esimerkiksi omat laukaisevat tekijänsä, ryhmissä on myös paljon samaistumispintaa.

Kenelle vertaistuki sopii?

Suomen Migreeniyhdistyksen neuvontahoitaja Marja Hassinen sanoo, että ryhmissä on kävijöitä laidasta laitaan, ja mukaan saa lähteä, jos vain siltä tuntuu. Monesti ryhmään hakeudutaan silloin, kun migreeni on pahentunut.

– Vertaistukiryhmissä keskustelu on vapaata, ja ryhmää vetää vapaaehtoinen. Jos omalta paikkakunnalta ei löydy ryhmää, Migreeniyhdistykseen voi olla yhteydessä, jos sellaista olisi halukas vetämään itse.

Kävijöiden tilanteet eroavat toisistaan, ja Hassinen kertoo, että ryhmissä käy usein myös ihmisiä, joiden migreeni on helpottanut, mutta he haluavat jakaa kokemuksiaan ja auttaa muita.

Mistä vertaistukea?

Vertaistuen etsiminen kannattaa aloittaa Migreeniyhdistyksen sivuilta, jossa on lista käynnissä olevista ryhmistä. Jos kasvokkain tapaaminen tuntuu vaikealta, Migreeniyhdistys ja sen vapaaehtoiset ylläpitävät myös Facebookissa toimivia keskusteluryhmiä.

Vertaisryhmät ovat avoimia ja maksuttomia, ja ne on suunnattu kaikille migreeniä sairastaville ja heidän läheisilleen. Kävijän ei tarvitse olla Migreeniyhdistyksen jäsen.

Vaihtoehtoisesti tarjolla on myös ohjattu keskusteluryhmä, jota vetää ammattilainen. Myös se hyödyntää vertaistuen elementtejä, mutta keskustelu on ammattilaisen ohjaamaa. Lisäksi migreenistä kärsivät voivat soittaa, lähettää viestin tai kirjoittaa Migreeniyhdistyksen chattiin kaivatessaan ammattilaisen neuvoja.

Kuvitus: Shutterstock