Migreenin estohoito koetaan riittämättömäksi
Uutiset | Migreeni

Migreenin estohoito koetaan riittämättömäksi


Julkaisupäivä: 31.1.2020
Kirjoittaja: Netlääkäri toimitus, Bonnier Business Forum Oy

Vaikeaa migreeniä hoidetaan kohtauksia estävällä lääkkeellä. Netlääkärin suuressa migreenikyselyssä lähes puolet estohoitoa saavista oli tyytymätön hoitoonsa. Joka kuudes vastaaja kertoi kärsivänsä päänsärystä vähintään 15 päivänä kuukaudessa estohoidosta huolimatta. Moni koki päänsäryn haittaavan työssäkäyntiä ja kykyä ylläpitää sosiaalisia suhteita.

Kaikkiaan yli 3300 eriasteisesta migreenistä kärsivää kertoi Netlääkärin verkkokyselyssä sairaudestaan ja sen hoidosta. Valtaosa vastaajista oli potenut migreeniä pitkään, yli 10 vuotta. 97 prosenttia vastaajista oli naisia ja lähes puolet vastaajista oli 31-45-vuotiaita. Asuinpaikaltaan vastaajat jakautuivat maantieteellisesti hyvin samankaltaisesti kuin koko väestö Suomessa.

Migreeni on hyvin yksilöllinen vaiva. Toisilla lievempi ja toisilla taas kohtaukset toistuvat usein ja ovat vaikeita. Jos migreeni on vaikea, aloitetaan yleensä kohtauksia torjumaan tarkoitettu estohoito.

Kyselyyn osallistui 673 vastaajaa, joilla on käytössä vaikeita migreenikohtauksia estämään tarkoitettu lääkehoito. Valtaosalla käytössä oli tablettihoito, kuudella prosentilla vastaajista oli pistoshoito.

Estohoito koetaan usein toimimattomaksi

Lähes puolet (44%) estohoitoa saavista vastaajista oli tyytymätön kohtauksia estävään lääkehoitoon. Nykyisestä estohoidosta huolimatta 17% kertoi kärsivänsä päänsärystä vähintään 15 päivänä kuukaudessa ja 15% näistä vastaajista kertoi särkypäiviä olevan 10-14 kuukaudessa. Estohoito ei siis toimi kaikille riittävän hyvin. Valtaosa myös näistä vastaajista oli sairastanut migreeniä jo pitkään, yli 10 vuotta.

Kolmannes estohoitoa saavista vastaajista koki migreenin haittaavan säännöllistä toimintaa arjessa, kuten työtä tai opiskelua. Merkittäväksi tämän haitan nimesi joka viides vastaaja. Lähes kahdeksan prosenttia vastaajista koki tilanteensa niin vaikeaksi kohtausten takia, että normaali arki sujuu vain alle puolena arkipäivistä. Kohtausten koettiin myös haittaavan sosiaalista elämää ja perhesuhteita.

Kun estolääkitys ei tehoa, migreenin takia on pakko olla poissa työstä tai opiskelusta. 47% estohoitoa saavista vastaajista oli ollut sairauslomalla kuluneen kuukauden takia migreenin vuoksi. Heistä kolmanneksella oli poissaoloja yhdestä kolmeen päivään ja reilulla neljällä prosentilla yli 15 päivää. Kymmenen prosenttia vastaajista oli siirtynyt osa-aikatyöhön migreenin vuoksi.

Estohoidolta toivotaan harvaa annostustahtia

Mitä migreenistä estohoidosta huolimatta kärsivät sitten toivoivat hoidoltaan?

Yksi tärkeimmistä asioista heille on migreeniä estävän lääkkeen nopea vaikutus. Tämän nimesi 85 % vastaajista. Valtaosa vastaajista (64%) ottaisi mieluummin käyttöön hoidon, jossa on kolme pistosta neljästi vuodessa kuin yhden pistoksen joka kuukausi.  Jos estohoito on toimivaa, sen sopivaksi omavastuuhinnaksi vastaajat nimeävät hieman yli 50 euroa kuukaudessa.

Migreenistä kärsivät toivoivat saavansa lääkärin vastaanotolla enemmän tietoa uusimmista hoitomuodoista ja että niitä tarjottaisiin aktiivisemmin potilaille. Kyselyyn vastanneiden mukaan uusia hoitomuotoja ehdotettiin 12 prosentille vastaajista.