Tutkimus: Diabetes voi altistaa D-vitamiinin puutokselle
Tutkimus | Diabetes 1 ja 2

Tutkimus: Diabetes voi altistaa D-vitamiinin puutokselle

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että diabeetikoiden veren D-vitamiinipitoisuus on usein matala. Aiemmin ei ole kuitenkaan tiedetty, onko kyseessä taudille altistava tekijä vai seuraus taudista.

Diabetes vaikeuttaa elimistön kykyä hyödyntää D-vitamiinia, osoittaa tuore Oulun yliopiston tutkimus. Havainto tuo uutta tietoa diabeetikoilla yleisen veren alhaisen D-vitamiinipitoisuuden syistä.

D-vitamiini on monella tapaa elimistölle välttämätön aine, ja sen alhainen määrä on yhdistetty lukuisiin eri sairauksiin, kuten syöpiin, luuston sairauksiin, infektioihin ja sydän- ja verisuonisairauksiin.

Tutkimukset ovat jo pitkään osoittaneet, että myös diabeetikoiden veren D-vitamiinipitoisuudet ovat usein matalia, minkä vuoksi alhaisen D-vitamiinipitoisuuden on epäilty altistavan diabeteksen kehittymiselle. Nyt tutkijat kuitenkin havaitsivat, että matala D-vitamiinipitoisuus on todennäköisemmin diabeteksen seuraus kuin syy.

Terveillä ihmisillä ihossa muodostuva ja ravinnosta saatava D-vitamiini muuttuu maksassa kalsidioliksi (25-OH-D-vitamiini), jota pidetään D-vitamiinin varastomuotona. Nykykäsityksen mukaan kalsidiolin pitoisuus kuvastaa D-vitamiinin saantia ja pitoisuutta elimistössä. Elimistön D-vitamiinitasoa mitattaessa mitataankin juuri kalsidiolipitoisuutta.

Tutkimus osoitti, että sekä tyypin 1 että 2 diabeteksessa aktivoituvan mekanismin seurauksena D-vitamiinin muuttuminen kalsidioliksi estyi. Diabetespotilailla kalsidiolin muodostumisen estyminen voi olla pitkäkestoista, mikä johtaa D-vitamiinin puutteeseen. On mahdollista, että diabeetikko pystyy huonommin hyödyntämään ihossa syntyvää tai ravinnosta saatavaa D-vitamiinia.

Tutkimuksessa hyödynnettiin moderneja solutekniikoita ja eläinmalleja, ja ilmiön kliininen sovellettavuus tulee vielä varmistaa jatkotutkimuksissa ihmisillä. Mikäli jatkotutkimuksissa päädytään samaan tulokseen, voi olla tarpeen muuttaa D-vitamiinin saantisuosituksia diabetespotilailla.

Kuvitus: Shutterstock

Kommentoi tätä artikkelia

Tällä sivulla ei ole vielä kommentteja