Kovaa kipua ja uupumusta – fibromyalgian hoito voi olla hankalaa
Tietoa | Fibromyalgia

Kovaa kipua ja uupumusta – fibromyalgian hoito voi olla hankalaa

Fibromyalgia tunnetaan melko huonosti, mutta noin 2–5 prosentin väestöstä arvellaan sairastavan sitä.

Sana fibromyalgia muodostuu sanoista fibro (sidekudos), mys (lihas) ja algi (kipu). Fibromyalgiassa esiintyy kipuja eri puolilla kehoa, väsymystä ja muita oireita.

Fibromyalgiaan ei luultavasti ole yhtä ainoaa syytä, vaan kyse on todennäköisesti useiden syiden monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Lisäksi eri henkilöillä voi olla eri tekijöitä, jotka aiheuttavat fibromyalgian oirediagnoosin. Diagnoosin määrittämistä varten ei ole verikokeita tai muita objektiivisia tutkimuslöydöksiä.

Fibromyalgia on naisilla huomattavasti yleisempi

Kipu ei yleensä itsessään ole sairaus vaan oire, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa. Krooninen kipu reumasairauden yhteydessä muistuttaa fibromyalgiaa, ja erilaisia ​​kiputiloja voi joskus olla vaikea erottaa toisistaan. Fibromyalgiaan liittyvät oireet voivat olla erilaisia ja vaikeaselkoisia, ja siksi fibromyalgiasta puhutaankin toisinaan oireyhtymänä.

Potilaat kuvaavat kipua kolottavana, jäytävänä, polttavana, kirvelevänä tai viiltävänä. Kipua pahentavat kylmä, kostea ja vetoinen ympäristö sekä psyykkinen stressi. Saunassa kipu lievittyy, mutta saunan jälkeen kivut pahenevat.

Fibromyalgiaa sairastavilla väsymys, uupumus ja voimattomuus, turvotuksen ja puutumisen tunne ovat myös yleisiä. Tuki- ja liikuntaelimistön kipujen lisäksi heillä voi olla päänsärkyä, kuukautis-, maha- ja virtsaelinkipuja. Monet potilaat kokevat niveltensä turpoavan, vaikka lääkäri ei tällaista havaitsisikaan.

Naiset kärsivät laajasta kivusta kaksi kertaa miehiä useammin. Kymmenestä fibromyalgiaa sairastavasta noin yhdeksän on naisia, mutta miesten kohdalla tilastointi voi olla puutteellista.

Myös lapsilla voi olla pitkäaikaista ​​kipua ja fibromyalgiaa, mihin on alettu kiinnittää huomiota. Viimeaikaisissa tutkimuksissa lapset ovat itse saaneet kertoa kivustaan toisin kuin aiemmin, jolloin vanhemmat yleensä vastasivat lastensa sairauksiin liittyviin kysymyksiin.

Fibromyalgia voi kehittyä missä iässä tahansa

Pitkäaikaiseen kipuun tai fibromyalgiaan voi sairastua koska tahansa elämän aikana. Useimmat sairastuvat 40–50-vuotiaina.

Nuorten taudinkuva eroaa aikuisten sairaudesta monella tavalla. Nuorilla on harvoin niin monta kipupistettä, että kipu luokiteltaisiin fibromyalgiaksi. Tästä saattaa seurata se, ettei heidän kipuaan oteta yhtä vakavasti.

Sen sijaan siinä, miten sairaus yleisesti ottaen käyttäytyy, ei käytännöllisesti katsoen ole eroa, olipa sitten kyseessä nuori, keski-ikäinen tai vanha ihminen.

Kivun ja fibromyalgian esiintyvyys kasvaa iän mukana eläkeikään asti. Sen jälkeen esiintyvyys vaikuttaisi tasaantuvan. Syynä ovat ehkä vähentyneet vaatimukset tai se, että kipuherkkyys vähenee iän myötä.

Fibromyalgian oireita voidaan huomattavasti vähentää liikunnalla, tarvittaessa laihduttamalla ja parantamalla yöunta.

Kivun syy on epäselvä

On epäselvää, mikä aiheuttaa laajan pitkäaikaisen kivun tai fibromyalgian. Todennäköisesti sairauden puhkeamiseen vaikuttavat yhdessä monet tekijät. Sitä ei tiedetä, millä tekijällä on eniten merkitystä, ja se oletettavasti vaihtelee yksilöittäin.

Melko usein kipu- ja uupumusoireet alkavat melko nopeasti. Monet potilaat voivat osoittaa hetken, jolloin vaivat alkoivat. Oireiden taustalla on usein laukaisevia tekijöitä, esimerkiksi vakava sairastuminen, työssä raskas vaihe tai vaikea psyykkinen rasittuminen.

Syitä fibromyalgian aiheuttamaan kipuun:

  • Kehon kivun reiteissä, kipua estävässä järjestelmässä ja kehon herkkyydessä on fyysistä vaihtelua. Kipu voi voimistua keskushermostossa ja leviäminen lisääntyä.
  • Myös sellaisilla seikoilla kuin tarkkaavaisuudella, kokemuksilla, ajatuksilla, muistoilla sekä kulttuurisilla, emotionaalisilla ja sosiaalisilla tekijöillä on merkitystä. Näitä tekijöitä on usein vaikea määritellä, ja ne tekevät kivusta monimutkaisen ilmiön. Kaikkien asiaan liittyvien osien merkityksen erittely voi olla vaikeaa sekä itselle että hoitohenkilöstölle, läheisille ja yhteiskunnalle yleensä. Luonnollisesti myös tietojen kuvailu ja niiden välittäminen muille on vaikeaa.
  • Jos suvussa on ollut paljon kipua, voi muodostua elämäntapa, jossa kipu on hallitseva ilmaisukeino. Tähän vaikuttavat perinnölliset taipumukset sekä luonnollisesti myös ympäristöseikat.
  • Vaikeat tilanteet tai traumaattiset tapahtumat voivat olla vaikuttavia tekijöitä, mutta yksinään ne eivät aiheuta kipua tai fibromyalgiaa. Kaikki ihmiset joutuvat joskus elämässään vaikeuksiin, mutta vain harvalle kehittyy fibromyalgia.
  • Unihäiriöt voivat vaikuttaa kipuun tai nukkumisongelmat voivat aiheuttaa kipua, jolloin on vaarana, että syntyy noidankehä.
  • Liikkumattomuus, ylipaino ja tupakointi ovat elämäntapatekijöitä, jotka voivat olla taustalla vaikuttavia syitä. Niihin voi toki vaikuttaa itse. Tupakointi näyttäisi edistävän taudin puhkeamista ja aiheuttaa myös huonomman ennusteen.

Lähteet: Netdoktor, Reumaliitto, Terveyskirjasto
Kuvitus: iStockphoto